10 lat Akcji Katolickiej w parafii

Na osobiste życzenie Ojca św. Jana Pawła II została w 1996 roku w Polsce reaktywowana Akcja Katolicka. Rozkwit jej działalności w latach 30 ub. wieku, kiedy zrzeszała nawet 750 tys. katolików, został przerwany hitlerowską okupacją i czasami komunistycznej „wolności”.

W tym też roku, jesienią powstaje parafialny oddział. Zadanie podstawowe – apostolstwo świeckich postawiło przed nami poważne wyzwanie: współodpowiedzialność za Kościół, a konkretnie aktywne (jak akcja) włączenie się w życie parafii. Dzisiaj po 10 latach, latach wyboru rodzaju oraz charakteru działalności znamy swe miejsce w parafialnej społeczności. Żywię przekonanie, że istnienie Akcji Katolickiej jest zakorzenione w świadomości parafian. Jest oczywiste jak co niedzielne ogłoszenia duszpasterskie. Mam wrażenie jakby Akcja Katolicka była od zawsze!

Jubileusz skłania, ale też i upoważnia do przemyśleń. Myśli skaczą od tamtych lat do czasów obecnych. Ważą nie do zważenia duszpasterską rolę opieki śp. ks. Bogdana Górskiego i obecnego asystenta ks. proboszcza Wojciecha Miszewskiego. Doceniają pierwszych prezesów: Diecezjalnego Instytutu śp. Jana Kostrzaka i Parafialnego Oddziału Tadeusza Soleckiego. Ostatnie lata swego aktywnego działania śp. Jan Kostrzak przeżył w naszej parafii, Tadeusz jest czynny w Akcji do dzisiaj.

Staramy się być tam, gdzie są potrzeby. Zobaczyć nas można w świetlicy „Antoninek”, którą organizacyjnie zabezpieczamy, patronujemy Klubowi Seniora, jesteśmy w każdych akcjach charytatywnych, Festyn św. Antoniego to nasze dzieło, widać nas przy warcie u Grobu Pańskiego….Tak pojmujemy swą służbę, takie jest świadectwo naszej obecności w Kościele, takie jest właśnie nasze apostołowanie.

Nie stanowimy zamkniętego kręgu, zawsze z utęsknieniem czekamy na nowe siły. Zachęcamy każdego, komu bliskie są nasze działania, pozdrawiamy sympatyków, którzy nasze poczynania wspierają.

Jan Cichon