2024-03-24-Niedziela Palmowa i Droga Krzyżowa na Barbarce