Sympozjum pt. Św. Barbara i Barbarka – program

BarbarkaInstytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
oraz
Parafia św. Antoniego w Toruniu

Mają zaszczyt zaprosić na sympozjum popularnonaukowe pt.:

Św. Barbara i Barbarka

Toruń, dnia 4 XII 2004 roku

10.00 Otwarcie

10.15 dr Waldemar Rozynkowski
Św. Barbara i Barbarka – wokół początków kultu świętej

10.45 prof. dr hab. Zygmunt Kruszelnicki
Figury św. Barbary- najstrsze pomniki kultu świętej na Barbarce

11.15 mgr Paweł Jeziorski
Barbarka od XVI do XIX wieku

11. 45 przerwa: Zwiedzanie wystawy fotograficznej: „Wizerunki św. Barbary na terenie diecezji toruńskiej” autorstwa Piotra Kriesla

12.15 dr Zbigniew Girzyński
Barbarka- miejscem martyrologii podczas II wojny światowej

12.45 Barbarka dzisiaj i jutro
ks. mgr Wojciech Miszewski – proboszcz parafii św. Antoniego
mgr Bogdan Major – Przewodniczący Rady Programowej Szkoły Leśnej na Barbarce
Mgr Monika Krauze – Szkoła Leśna na Barbarce

13.30 Wyjazd do kaplicy na Barbarce

Miejsce spotkania:

Kaplica przy kościele parafialnym p.w. św. Antoniego w Toruniu, ul. Św. Antoniego 4