Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej została powołana dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza A. Suskiego z dn. 26 sierpnia 1996 r. Dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza z dn. 17 października 1996 r. zostali powołani Prezesi Parafialnych Oddziałów w ponad 120 parafiach Diecezji. Prezesem Oddziału Parafii pw. św. Antoniego został Tadeusz Solecki.

22 października 1996 r. z inicjatywy Asystenta Kościelnego, Ks. Proboszcza i Prezesa Oddziału odbyło się zebranie założycielskie Akcji Katolickiej w naszej parafii, w którym uczestniczyło 16 parafian – założycieli. Zgodnie ze Statutem, poprzez tajne głosowanie wyłonili oni Zarząd Oddziału

W Święto Niepodległości, 11 listopada 1996 r. Akcja Katolicka zorganizowała Mszę Św. za Ojczyznę. Po Mszy odbyło się spotkanie wiernych z Zarządem. Jego członkowie przedstawiali swoją wizję działania w Akcji Katolickiej. Podczas spotkania przyjęto kandydatów na członków zwyczajnych i wspierających Akcji. Akces zgłosiło ponad 50 osób.

2 grudnia 1996 r. odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej. Wypełniono deklaracje członkowskie. Ostateczna liczebność Oddziału ustaliła się na 37 osób. Ukonstytuowały się grupy tematyczne: Liturgiczna Charytatywna, Oświatowa, Kulturalna, Imprez i Gospodarcza.

7 października 1997 r. po rezygnacji T. Soleckiego funkcję prezesa Zarządu objął Jan Cichon. Aktualnie POAK na Wrzosach liczy … członków.

Grupa Liturgiczna koordynuje organizację oprawy nabożeństw, przede wszystkim czytań na niedzielnych Mszach Św., świąt Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego, Bożego Ciała. Brała aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Misji Ewangelizacyjnych w 1998 r.

Grupa Charytatywna przeprowadza wszystkie kwesty na terenie parafii, w tym systematyczne zbiórki pieniędzy na dofinansowanie obiadów dla dzieci w Szkole Podstawowej na Wrzosach. Co rok, w okresie świąt Bożego Narodzenia organizuje Wigilię dla samotnych.

Grupa Oświatowa zorganizowała i prowadzi parafialna świetlicę Antoninek dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy oraz wydaje gazetkę parafialną Nauczyciel Ewangelii.

Grupa Gospodarcza organizuje bazę materialną dla działalności Akcji. Wielkim nakładem pracy członków dokonała adaptacji pomieszczeń na świetlicę Parafialną Antoninek.

Grupy Imprez i Kulturalna zajmują się przede wszystkim organizacją dorocznych Wrzosowych Festynów św. Antoniego, które mają miejsce w okolicach święta parafialnego patrona (13 czerwca). Jest to impreza integrująca mieszkańców osiedla a także działaczy społecznych (Festyn współorganizują:  Samorząd Osiedlowy, Szkoła Podstawowa Nr 9, Przedszkole Miejskie Nr 8).

IAŁ AKCJI KATOLICKIEJ

Ruchy i stowarzyszenia

Zaproszenie na bal

Zaproszenie na bal

Zapraszamy, zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy 1. marca 2014 w godz. 11,00 – 13,00. w siedzibie Antoninka w Domu Parafialnym

Młodzieżowy Lider to program dla Ciebie

Młodzieżowy Lider to program dla Ciebie

Zaproszenie dla młodzieży i studentów na kurs pod nazwą
Młodzieżowy Lider to program dla Ciebie
Na pierwsze zajęcia zapraszamy w sobotę 22. lutego w godz. 9,00 – 13,00.
Kolejne terminy zajęć ustalone zostaną wraz z uczestnikami.

Podziękowanie Parafinom i wszystkim bezimiennym Darczyńcom

Podziękowanie Parafinom i wszystkim bezimiennym Darczyńcom

W imieniu ks. proboszcza Wojciecha Miszewskiego, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, wychowawców oraz dzieci korzystających z kolonii letnich w Pieckach na Mazurach składam Państwu serdecznie podziękowanie za dar serca i pomoc w zorganizowaniu letniego wypoczynku, podczas którego 45- osobowa grupa dzieci mogła beztrosko bawić się i poznawać atrakcyjne zakątki naszego kraju.

Kierownik kolonii Elżbieta Cichon

Dzień Matki i Dzień Dziecka w Antoninku

Dzień Matki i Dzień Dziecka w Antoninku

Jak co roku zaprosiliśmy nasze Mamy do Antoninka, niektóre były u nas po raz pierwszy. Łezki kręciły się w oku, gdy dzieciaki podbiegły z upominkiem, a przede wszystkim całusem. Uściskom nie było końca, bo mama jest zawsze bezwarunkowo kochana. Koncert dla mam...

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

W 14 rocznicę powołania Świetlicy „Antoninek” serdecznie zapraszamy naszych Parafian na uroczystą Eucharystię w dniu 16. czerwca 2013 roku o godz. 12.00.

Młodzieżowy Lider to program dla Ciebie

Młodzieżowy Lider to program dla Ciebie

„Młodzieżowy Lider to program dla Ciebie”  to kurs profilaktyczny, który odbywał się w naszej parafii już po raz piąty. Kolejna grupa młodzieży mogła nauczyć się rozpoznawania emocji i uczuć, swoich mocnych stron. Warsztaty uczyły jak skutecznie komunikować się, by...

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA

„Bardzo dziękuję! Zostałam fanką Szkoły dla Rodziców i Skutecznej Komunikacji. Nauczyłam się rozpoznawania i nazywania uczuć, zwracania uwagi na precyzję wyrażanych słów”. „Kurs ten pomógł mi wsłuchać się w moje wnętrze, uświadomił mi, że nie tylko inni są ważni, że...

Realizować będziemy trzy projekty

Realizować będziemy trzy projekty

W dniu 6 marca br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został zaproszony przez pana prezydenta Michała Zaleskiego do gmachu Urzędu Miasta Torunia, by uroczyście podpisać umowy na zadania publiczne, które w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały nam powierzone...

Sprawozdanie Zarządu Parafialnego Oddziału AK za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Parafialnego Oddziału AK za 2012 rok

Jak co roku Zarząd Parafialnego Oddziału dokonuje podsumowania swej działalności. Dzisiaj dokonania 2012 roku poddajemy arbitrażowi Walnego Zebrania i mamy nadzieję uzyskania aprobaty przez parafialną społeczność. ….. „Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą,...