Antoninek w Licheniu

Piękny, słoneczny dzień i radosne miny towarzyszyły pielgrzymującym do Lichenia dzieciom naszej świetlicy. Podziękowaliśmy Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski. Nasza pielgrzymka zbiegła się z 9. rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu i Licheniu. We mszy świętej odprawionej w bazylice z tej okazji modliliśmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła, prosząc o opiekę w kolejnych latach. Wszak świetlica jest votum wdzięczności za wizytę Ojca Świętego w 1999 roku w Toruniu. Przebyliśmy szlak pielgrzymi Toruń- Licheń – Toruń łącząc modlitwę z nauką i radosnym śpiewaniem.

Dziękujemy Rodzicom, Babciom, które nam towarzyszyły. Dziękujemy księdzu diakonowi Adamowi Czerwińskiemu za modlitwę i dobre słowo oraz pani Beni za przepyszny obiadek.