APEL o Pomoc

Toruń, dnia 27 maja 2014 roku 

 A P E L

w sprawie pomocy duchowej i materialnej

dla poszkodowanych w wyniku powodzi na Bałkanach

 

W odpowiedzi na słowa Ojca Świętego Franciszka, który w dniu 21 maja br. powiedział: „Zachęcam was do przyłączenia się do mojej modlitwy za ofiary i za wszystkie osoby dotknięte tym kataklizmem. (…) Niech naszym braciom nie zabraknie naszej solidarności i konkretnego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej”, Kościół w Polsce włącza się w niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi na Bałkanach, a Caritas Polska przekazała już pierwszą finansową pomoc w kwocie 20 000 euro na najpilniejsze potrzeby ofiar żywiołu.

Konkretne wsparcie ofiarom powodzi na Bałkanach wyraźmy poprzez modlitwę w niedzielę 8 czerwca br. oraz zbiórkę do puszek w kościołach i kaplicach naszej diecezji.

Czcigodnych Księży Proboszczów proszę o bezzwłoczne przekazanie zebranych funduszy na konto Caritas Diecezji Toruńskiej (BGŻ S.A. o/Toruń 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240, z dopiskiem „Powódź na Bałkanach”), co pozwoli na kontynuowanie pomocy poszkodowanym.

Wyrażam podziękowanie za gotowość podjęcia aktu miłosierdzia wobec cierpiących i poszkodowanych w wyniku tej wielkiej tragedii.

 

+ Andrzej Suski

Biskup Toruński

Ks. Andrzej Nowicki

Kanclerz