Bardzo szlachetna to paczka.

imagesZ inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, pod bacznym i życzliwym okiem ks.

Proboszcza powstał rejon – Toruń Wrzosy. Staliśmy się częścią ogólnopolskiej mądrej pomocy (idea akcji) jaką jest Szlachetna Paczka. Siedzibą (magazynem) są pomieszczenia

w domu parafialnym; duszą, motorem i realizatorem jest drużyna superW ( super wolontariusze ).

Liczne szkolenia, których podstawowym celem jest wdrożenie jednakowych w całym kraju kryteriów naboru rodzin potrzebujących pomocy, a także poszukiwanie darczyńców, wyłoniły

wspaniały zespół. Wielkie dzięki dla całej drużyny, dla każdego superW. Wybaczą mi chyba, że wymienię ich imiennie, bezwzględnie na to zasługują, a są to: p.p. Agnieszka Górska, Mirosława

Sipak, Anna Mikuć, Alicja Kucharska, Ewa Wiśniewska, Sandra Maliszewska, Katarzyna Paliwoda, Marta Kulik, Emilia Turkosz, Natalia Janusz, Tadeusz Dzióbkowski. Największe dzięki

składamy liderowi drużyny p. Teresie Gębskiej za przekształcenie dobrego pomysłu w szlachetny czyn.

Jan Cichon – prezes PO AK