Bóg zapłać za dar serca

W   TROSCE  O  UBOGICH

Od wielu lat Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Antoniego przed Świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego realizuje przykazanie miłosierdzia w stosunku  do parafian potrzebujących pomocy. Na początku działalność Sekcji Charytatywnej polegała na pomocy przewlekle chorym i doświadczonym przez los. Kilkakrotnie organizowaliśmy wieczerze wigilijne dla samotnych. Od kilku lat przygotowujemy paczki dla rodzin wielodzietnych, osób samotnych i innych potrzebujących. Ostatni zbiórka darów do kosza przed ołtarzem Św. Joanny Beretty-Moli, kolejny  okazała się zdumiewająco owocna.

Wśród darów znalazły się zabawki, przybory szkolne, ubrania, plecaki, produkty żywnościowe: mąka, cukier, ryż, olej wędliny, sery, setki czekolad, batonów, cukierków i ciastek. Byliśmy wzruszeni takim zrozumieniem dla miłości bliźniego w naszej Parafii. Przygotowaliśmy 63 paczki dla potrzebujących mieszkańców parafii Św. Antoniego.

Wielu obdarowanych szczerze dziękowało darczyńcom a buzie dziecięce promieniały radością i szczęściem. W rozpoznaniu środowiska wymagającego pomocy pomogły nam panie Nauczycielki, Katechetki Zespołu Szkół Nr 9 oraz ze Świetlicy Terapeutycznej. Pomimo tego stale istotnym dla nas problemem jest dotarcie do wszystkich osób potrzebujących. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem o informacje o takich osobach.

Nazwiska i adresy, jak  zawsze,   można zgłaszać w zakrystii, Biurze Parafialnym lub wrzucić kartkę  do skarbonki przy ołtarzu Św. Antoniego. Mile widziane jest zgłoszenie się do organizowanej przez nas pomocy. Następną zbiórkę planujemy przed Świętami Wielkiej Nocy.

 

Sekcja Charytatywna