Dla pochowanych na Barbarce

Tekst i fotografie: Krystyna Bilska,  tło to fotografie archiwalne pomordowanych i pochowanych na Barbarce.