Drodzy Parafianie

Rozpoczął się miesiąc listopad, czas naszej modlitwy za Zmarłych. W Uroczystość Wszystkich Świętych o godzinie 15.00 na naszym cmentarzu sprawowaliśmy Mszę św. w intencji Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. Od Dnia Zadusznego, aż do 12 listopada wieczorne Msze św. odprawialiśmy za Zmarłych polecanych naszym modlitwom na kartkach wypominkowych. W czasie wieczornego Różańca polecaliśmy imiona i nazwiska tych Zmarłych. Dużo nadziei płynęło z tej modlitwy. Często na to wieczorne spotkanie do kościoła przychodziły całe rodziny modląc się i przyjmując Komunię św. w intencji swoich bliskich Zmarłych. Było to swoiste Wyznanie Wiary w tajemnicę Świętych Obcowania. To co człowiek może najpiękniejszego uczynić dla tych co odchodzą – to modlitwa, Msza św. i Komunia św. za Zmarłych. Zmarli pragną, byśmy jednak o nich nie zapominali w następnych miesiącach, by byli nam bliscy także w ciągu całego roku.

Zrodził się także zwyczaj, że w czasie uroczystości pogrzebowej uczestnicy pogrzebu składają swoje ofiary na Msze św., które są sprawowane w następnych dniach po pogrzebie. To kolejna okazja by modlić się za bliskich nam Zmarłych.

W miesiącu listopadzie pamiętaliśmy także o modlitwie za zmarłych kapłanów, zwłaszcza proboszczach naszej parafii: śp. ks. Leonie Dzieniszu, śp. Ks. Wacławie Grabowskim, śp. Ks. Franciszku Szmycie i śp. Ks. Bogdanie Górskim. Także wszyscy księża z parafii naszego dekanatu, zebrali się na wspólnej Eucharystii w intencji swoich zmarłych konfratrów. Msza św. została odprawiona we czwartek 4 listopada o godz. 19.30. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Dziekan Dekanatu Toruń II ks. prał. Stanisław Majewski. We wspólną modlitwę włączyło się wielu parafian.

Nie zapominajmy w modlitwie o tych, którzy odeszli…

Ks. Wojciech Miszewski
proboszcz