DROGA KRZYŻOWA NA BARBARCE JAKO EKSPIACJA ZA ZNISZCZENIE KRZYŻY

W Niedzielę Palmową odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na toruńskiej Barbarce. Po Mszy Świętej w kaplicy Św. Barbary procesja wiernych wraz z ks. proboszczem Wojciechem Miszewskim i Dk. Waldemarem Rozynkowskim ruszyła w kierunku miejsca straceń, gdzie w 1939 roku hitlerowcy zamordowali ok 600 mieszkańców Torunia i okolic. Była to bardzo symboliczna chwila, bo rozważania poszczególnych stacji miały miejsce przy zdewastowanych w akcie wandalizmu krzyżach co ukazują zamieszczone zdjęcia. Toruńska Golgota dwukrotnie została sprofanowana na przełomie roku 2021/2022 przez osoby, dla których symbole religijne ukazujące mękę i śmierć Pana Jezusa w tak symbolicznym miejscu kaźni nie stanowią żadnej wartości… Inspiracją rozważań Drogi Krzyżowej opracowanych przez Dk. Waldemara Rozynkowskiego było życie i męczeńska śmierć pierwszego proboszcza parafii Św. Antoniego na Wrzosach ks. Leona Dzienisza więźnia obozów Stutthof, Sachsenhausen i Dachau który na swoim obrazku prymicyjnym umieścił prorocze dla siebie słowa: „Panie, z Tobą jestem gotów i do więzienia, i na śmierć”. Łuk. 22,33. Jak aktualne i jednocześnie przejmujące ukazują się nam stacje Drogi Krzyżowej w obliczu wydarzeń z przed 2000 lat, bestialstwa II Wojny Światowej i terroru wojny na Ukrainie.

Zdjęcia wykonała Krystyna Bilska