Droga Krzyżowa w trzech wymiarach

W piątek, 5 kwietnia 2019 r., o godz. 18.30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego naszej świątyni Akcja Katolicka zorganizowała spektakl poetycko-muzyczny DROGA KRZYŻOWA.

Uczestnicy mieli okazję w sposób szczególny przeżyć Drogę Krzyżową przedstawioną w przestrzeni o trzech wymiarach: słowa, dźwięku i obrazu.

Wymiar słowa czyli poezji to vilanelle Drogi Krzyżowej autorstwa Tadeusza Soleckiego, które recytowali lektorzy Anna Wiśniewska i Krzysztof Rzewuski. Inspiracją tych wierszy były teksty biblijne i rozważania św. Jana Pawła II. Dlatego tej wyjątkowej Drodze Krzyżowej towarzyszyła myśl Jego autorstwa: Bóg sam podjął wędrówkę drogami człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem drogi.

Wymiar dźwięku czyli muzyki to poemat symfoniczny Le Chemin de la Croix, czyli Droga Krzyżowa Marcela Dupré. Poemat jest trudny w odbiorze, może wręcz szokować odważną koncepcją harmoniczną i dramaturgią formy pozwalającą wyrazić ogrom cierpienia Jezusa, jego męki i śmierci na krzyżu. Jest to muzyka ilustracyjna. Jeśli na jej podłożu pozwolimy płynąć własnym medytacjom, usłyszymy zgiełk tłuszczy w stacji 1, rytm kroków Jezusa załamujący się w stacjach z upadkami, ból i skargę Matki Jezusa w stacji 4, lament niewiast jerozolimskich w stacji 8, obsesyjny rytm uderzeń młotem w Stacji 11, a nawet trzęsienie ziemi i rozdarcie zasłony świątyni w stacji 12.

Prezentowane nagranie tego poematu pochodzi z koncertu na zabytkowych organach Kościoła pw. Św. Ducha w Toruniu, które spłonęły w nocy z 8 na 9 maja 1989 r.

Wymiar obrazu stanowiła prezentacja wybranych cykli malarskich i rzeźbiarskich stacji Drogi Krzyżowej będących dziełami sztuki – uznanymi i mniej uznanymi, zawsze jednak stanowiącymi świadectwo głębokiego i żarliwego przeżywania dramatu Męki Pańskiej przez wiernych różnych epok. Słuchając kolejnych muzycznych ilustracji Marcela Dupré uczestnicy mogli oglądać na ekranie m. in. stacje autorstwa Giandomenico Tiepolo znajdujące się w  kościele San Polo w Wenecji, cykl Gaetano Previatiego z Muzeum Watykańskiego, drogi krzyżowe Józefa Mehoffera, Jerzego Dudy-Gracza i, oczywiście, Giennadija Jerszowa z naszej świątyni.

Spektakl odbył się równolegle z tradycyjną drogą krzyżową odprawianą w kościele głównym.