DROGA KRZYŻOWA Z KS. LEONEM DZIENISZEM

Z okazji tegorocznego Wielkiego Postu, nakładem naszej parafii ukazała się niewielka książeczka zawierająca Drogę Krzyżową z ks. Leonem Dzieniszem. Tekst przygotował dk. prof. Waldemar Rozynkowski.

Od śmierci ks. Leona Dzienisza minęło już ponad 60 lat. Parafia św. Antoniego w Toruniu stara się kultywować pamięć o swoim pierwszym proboszczu, który mimo młodego wieku i niedługiego czasu posługiwania na Wrzosach, organizował życie religijne na terenie naszego osiedla. Był również budowniczym pierwszego, niewielkiego kościoła, który powstał w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Niestety tragiczne losy II wojny światowej spowodowały zatrzymanie się dotychczas dynamicznie rozwijającej się parafii. Już w pierwszych tygodniach wojny ks. Leon został aresztowany i przetrzymywany w kolejnych miejscach, najpierw Fort VII w Toruniu, a potem obozy koncentracyjne: Stutthof i Dachau. W ten sposób spełniły się słowa z jego obrazka prymicyjnego, które były jakby mottem jego młodego kapłańskiego życia: „Panie, z Tobą jestem gotów i do więzienia i na śmierć iść” / Łk 22,33/. Niewiele pozostało informacji z czasu uwięzienia ks. Leona. Zachował się natomiast niezwykle wzruszający opis ostatnich chwil w obozie, w którym uwięzieni polscy kapłani, wiedząc, że idą na śmierć, w spokoju oddają się Panu Bogu. 

Kolejna publikacja poświęcona ks. Dzieniszowi ma nam przybliżyć jeszcze raz jego drogę do wieczności, jak wierzymy zakończoną Niebem. Warto przytoczyć prorocze słowa papieża Piusa XII: „Przyjdzie czas, gdy z obozów koncentracyjnych i więzień będziemy wydobywali prochy ludzi, którzy tam polegli i będziemy ich wynosili na ołtarze”, które przypomniał Błogosławiony Prymas Stefan Wyszyński, przemawiając 23 maja 1967 roku w Lądzie do byłych więźniów obozów koncentracyjnych.

Nie wiemy, czy kiedykolwiek ks. Leon Dzienisz zostanie wyniesiony do chwały Ołtarzy, ale wierzymy, że jego piękne życie i męczeńska śmierć sprawiły, że mamy jako parafia swego orędownika w Niebie, który wpisał się w historię naszej parafii w pierwszych latach jej istnienia. 

Droga Krzyżowa, którą oddajemy do Waszych rąk niech będzie inspiracją do modlitwy oraz życia wiarą i miłością Boga i Ojczyzny na wzór męczennika II wojny światowej z toruńskich Wrzosów.

 

Ks. prob. Wojciech Miszewski

Toruń, styczeń 2023 roku