Dzień skupienia

Dzień skupienia służby liturgicznej

W sobotę 18 listopada br. w naszej parafii odbył się dzień skupienia dla ministrantów i lektorów, przygotowany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Organizatorzy jako cel wyznaczyli sobie umocnienie jedności wspólnoty ministranckiej oraz krzewienie w grupie służby liturgicznej dzieła powołań do służby kapłańskiej. Spotkanie rozpoczęło się ćwiczeniem nauki śpiewu oraz wprowadzeniem liturgicznym, gdzie klerycy wyjaśniali znaczenie funkcji wykonywanych podczas służby przy ołtarzu. Następnie ks. Piotr Klein, opiekun służby liturgicznej w parafii, odprawił Mszę św. W homilii zachęcał ministrantów do tego, aby byli dumni z zadań, jakie spełniają w kościele i podejmowali je odpowiedzialnie i sumiennie. Podkreślał równocześnie, jak piękna jest liturgia w kościele, kiedy przy ołtarzu służą ministranci, wypełniając swoje zadania z powagą, szacunkiem, chętnie i gorliwie. Namawiał także tych, którzy słyszą głos Boga w swoim sercu, aby nie zagłuszali tego wezwania, a jeśli jest to silne przynaglenie, niech ofiarują swoje życie na wyłączną służbę Panu.

W dalszej części spotkania ministranci i lektorzy przenieśli się do pomieszczeń domu parafialnego, gdzie mogli obejrzeć film „Karolek” – o chłopcu, który podobnie jak oni jest ministrantem, z radością i dumą spełnia funkcje przy ołtarzu, świadomy wielkiej godności swojego powołania także poza kościołem, w szkole i podczas zabawy.

Klerycy podzielili ministrantów na kilka grup wiekowych. Podczas spotkań z tymi zespołami dali świadectwa życia, pokazując własną drogę do kapłaństwa, której początki często sięgają służby ministranckiej. Była to też okazja, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda życie w Seminarium, plan dnia, tok studiów oraz praca nad pogłębianiem swojej formacji. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Marek Matecki