Historia chóru

Gdy słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam dobre serca mają.

Źli ludzie wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają”.

Chór parafialny rozpoczął działalność we wrześniu 2005r. z inicjatywy ks. proboszcza Wojciecha Miszewskiego, który marzył, aby w swojej parafii zrealizować słowa ks. Biskupa Józefa Szamockiego: „Śpiew chóralny i muzyka organowa włączone w liturgię- spełniają funkcję znaków, uświęcają wiernych i tworzą wielkie dziedzictwo sztuki sakralnej.” W skład chóru wchodzą ludzie w różnym wieku: młodzież, emeryci, a przede wszystkim osoby pracujące różnych zawodów, najliczniejszą grupą są nauczyciele, ale też jest filozof, konserwator dzieł sztuki, lekarz i inni, których połączyła wspólna pasja śpiewania. Nie wszyscy czytają nuty, więc nauka tekstu muzycznego wymaga od dyrygenta niemało trudu.

Pierwszym dyrygentem był organista Tomasz Kwaśniewski i już w listopadzie 2005r. chór zaśpiewał na dwóch Mszach św. w kościele, a w grudniu uświetnił uroczystość wprowadzenia do Parafii św. Antoniego relikwii św. Joanny Beretty Molli.

W lutym 2007r. pracę organisty i dyrygenta podjęła Anna Różyńska. Chór uświetniał Msze św., różne uroczystości i festyny parafialne oraz śpiewał koncerty kolęd w kościele, jak również w pobliskim Domu Pomocy Społecznej.

W okresie urlopu macierzyńskiego Anny Różyńskiej rolę dyrygenta chóru przejęła Elżbieta Kobyłecka, współzałożycielka nauczycielskiego chóru „Con Anima”. Nawiązała się współpraca z tym chórem i odbyło się wiele wspólnych koncertów. Najważniejszym był śpiew z okazji poświęcenia naszego kościoła 13 czerwca 2012 roku wspólnie z solistami i orkiestrą Szkoły Muzycznej pod dyr. Janusza Heyki.

Po śmierci śp. Elżbiety Kobyłeckiej w 2010 roku chór znów prowadziła Anna Różyńska, a od września 2012r. dyrygentem jest Małgorzata Jankowska.

Oprócz rodzimej parafii chór śpiewał w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Katedrze Św. Janów, parafii w Przysieku, kościele Matki Bożej Zwycięskiej.

Na repertuar składają się głównie pieśni sakralne, ale również utwory świeckie, muzyki dawnej oraz kompozycje współczesne.

Oprócz koncertów chórzyści spotykają się na warsztatach muzycznych, wspólnym opłatku i na imprezach integracyjnych. Organizujemy wycieczki rowerowe, wyjazdy do Opery i in.

Wieczorem 29 listopada 2010 roku w czasie spotkania na plebanii z okazji święta patronki chórzystów- Św. Cecylii gościliśmy Eleni, z którą zaśpiewaliśmy kilka piosenek.

chor-parafialny-4

Chór parafialny jest chórem czterogłosowym, który aktualnie liczy 30 osób, z tego 21 pań i 9- ciu panów. W dniu 7 października 2013 roku został wybrany zarząd w następującym składzie: Prezes – Józef Hołubek, Wiceprezes – Magdalena Pawlikowska, Wiceprezes ds. kulturalno – oświatowych – Elżbieta Zaremba i oczywiście Małgorzata Jankowska – doskonały dyrygent o wspaniałym głosie, z pasją zaangażowana w prowadzenie chóru, z dużym poczuciem humoru. Cierpliwa i wyrozumiała dla naszych potknięć, jednak wymagająca pełnego zaangażowania, by śpiew nasz brzmiał jak najlepiej. Wspiera ją na każdym kroku nasz opiekun ksiądz proboszcz Wojciech Miszewski

Wszystkich potrafiących i pragnących chwalić Boga swoim śpiewem serdecznie zapraszamy do udziału w próbach chóru, które odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.00