INTENCJE MSZALNE 20.02.2023r. – 26.02.2023r.

PONIEDZIAŁEK – 20.02.2023r. – Św. Franciszek i Hiacynta, dzieci fatimskie:

7.00 + Za Helenę i Franciszka Durbacz.

8.30 + Za Mariana Kruszyńskiego.  

8.30 + Za Erwina Wiczarskiego – 20 greg.   

18.00 + Za Jerzego Drzewieckiego – 16 greg. 

18.00 + Za Jerzego Górnego w 7 r. śmierci oraz zmarłych z rodziny Bieńkowskich i Górnych.  

 

WTOREK – 21.02.2023r. – Św. Piotr Damian, biskup i doktor Kościoła:

7.00 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące. 

8.30 + Za Janinę Gielarowską.  

8.30 + Za Erwina Wiczarskiego – 21 greg.

18.00 + Za Danielę i Ryszarda Rychcik oraz brata Ryszarda.   

18.00 + Za Jerzego Drzewieckiego – 17 greg. 

18.00 + Za Mirosławę i Stanisława Pykelewskich oraz rodziców z obojga stron.   

 

ŚRODA – 22.02.2023r. – Popielec:  

7.00 + Za Natalię i Zygmunta Wiśniewskich, Reginę i Stefana Jurkiewicz oraz zmarłych z obojga stron.    

8.30 + Za Erwina Wiczarskiego – 22 greg. 

10.00 + Za Czesławę, Jana i Antoniego Gabryszewskich. 

15.00 + Za Edwarda Kaweckiego w kolejną rocznicę śmierci.   

16.30 + Za Waldemara Rutkowskiego, intencja od sąsiadów Ziółkowskich i Drzewieckich.    

18.00 + Za Jerzego Drzewieckiego – 18 greg.

18.00 + Za Monikę Matelską w 5 r. śmierci.

 

CZWARTEK – 23.02.2023r. – Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, męczennik:

7.00 + Za Jadwigę.

8.30 + Za Erwina Wiczarskiego – 23 greg.

8.30 + Za Walerię Kimczak.   

18.00 + Za Jerzego Drzewieckiego – 19 greg. 

 

PIĄTEK – 24.02.2023r. – Św. Marek Marconi, zakonnik:

7.00 + Za Jerzego Marchlewskiego, intencja od bratowej Jolanty z rodziną.  

8.30 + Za Erwina Wiczarskiego – 24 greg. 

18.00 + Za Jerzego Drzewieckiego – 20 greg.  

18.00 + Za Mariannę i Józefa Durzyńskich oraz zmarłych dzidków z obojga stron.

18.00 O potrzebne Łaski i zdrowie dla Arkadiusza.  

 

SOBOTA – 25.02.2023r. – Św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik:

7.00 + Za Jerzego Drzewieckiego – 21 greg. 

8.30 + Za Erwina Wiczarskiego – 25 greg. 

8.30 + Za Teresę i Leona Wadych.

8.30 + Za Krzysztofa Kulkę.    

18.00 + Za Andrzeja Nass w 5 r. śmierci oraz zmarłych z rodziny Rutkowskich i Włodek.  

18.00 + Za Helenę Mazurek w 1 r. śm., zmarłych z rodziny Mazurek oraz Kazimierza i Genowefę Witkowskich. 

 

NIEDZIELA – 26.02.2023r. – I Niedziela Wielkiego Postu: 

7.30 + Za Stanisławę i Jana Antczak.   

7.30 + Za Władysławę Gruszczyńską, Edwinę i Jana Gruszczyńskich oraz Anielę i Czesława Zielińskich.   

9.00 + Za Alfonsa Balickiego, intencja pogrzebowa.

9.00 + Za Wandę Banaszek, intencja pogrzebowa oraz Czesława Banaszka w 3 r. śmierci. 

10.30 + Za Jerzego Drzewieckiego – 22 greg.      

10.30 – DPS – + Za Tadeusza Żurawskiego w 40 r. śm. oraz zmarłych z rodziny Żurawskich i Długosińskich. 

12.00 + Za Erwina Wiczarskiego – 26 greg.  

12.00 – Dziękczynna z okazji 10 urodzin Natalii. 

13.30 + Za Halinę i Wacława Głowackich, Apolonię i Feliksa Jurkiewicz oraz zmarłych z rodziny Jurkiewicz,
a także Joannę i Tadeusza Przyborowskich. 

18.00 + Za Ryszarda Osińskiego, intencja od rodziny Kuklewskich.