INTENCJE MSZALNE 22.01.2024r. – 28.01.2024r.

 

PONIEDZIAŁEK – 22.01.2024r. Św. Wincenty Pallotti, prezbiter.

7.00 + Za Feliksa Kunca – greg. 22. 

7.00 + Za dziadków Gierłowskich i Nowakowskich oraz zmarłych najbliższych z ich rodzin.

8.30 + Za Bronisławę Kluczkowską.

8.30 + Za Czesławę i Edwarda Gruźlewskich, Stanisławę i Franciszka Przymus, Mariannę i Stanisława Przymus, Helenę i Jana Maliszewskich oraz Zygfryda Maliszewskiego.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 22.

 

WTOREK – 23.01.2024r. Bł. Henryk Suzo, prezbiter.

7.00 + Za rodziców Zofię i Edmunda Jasińskich, Helenę i Alojzego Szetela oraz syna Bartka.

7.00 + Za Feliksa Kunca – greg. 23.

8.30 + Za Edwarda Woźniaka.

8.30 + Za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencji dusz czyśćcowych oraz o nawrócenie grzeszników.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 23.

 

ŚRODA – 24.01.2024r. Św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła.

7.00 + Za Feliksa Kunca – greg. 24.

7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla rodziców Małgorzaty i Jana.

8.30 + Za Eugenię, Feliksa i Antoniego Odejewskich.

8.30 + Za Florentynę i Bolesława.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 24.

 

CZWARTEK – 25.01.2024r. Nawrócenie Świętego Pawła.

7.00 + Za Feliksa Kunca – greg. 25.

7.00 + Za Ilonę Tasarz w 4 r. śmierci..

8.30 + Za Stefanię i Józefa Kruszyńskich oraz zmarłych braci.

8.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla dziadków Krystyny i Grzegorza.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 25.

 

PIĄTEK – 26.01.2024r. Święci Biskupi Tymoteusz i Tytus.

7.00 + Za Feliksa Kunca – greg. 26.

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Karwowskich i Skoniecznych.

8.30 O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Anny, Juana, Alvaro i Danuty.

8.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi i zdrowie dla Mieczysława Muzioła i dla jego rodziny.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 26.

 

SOBOTA – 27.01.2024r. Bł. Jerzy Matulewicz, biskup.

7.00 + Za Feliksa Kunca – greg. 27.

7.00 + Za Sylwię Maćkowską.

8.30 + Za Klarę i Kazimierza Borowskich oraz rodziców z obojga stron.

8.30 + Za Romualdę Kalinowską w 25 r. śmierci. 

8.30 + Za Irenę Rojek w intencji od Mirki z rodziną.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 27.

 

  1. NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.01.2024r

7.30 + Za Bartka w 9 r. śmierci.

7.30 + Za Feliksa Kunca – greg. 28.

9.00 + Za Bolesława Kaszuba– int. popogrzebowa. 

9.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla Agnieszki i Dominiki oraz ich rodzin.  

10.30 + Za Danutę i Adolfa Kostrubiec oraz dziadków z obojga stron.

10.30 DPS – ZA PARAFIAN

12.00 + Za Józefa Rzeszut w intencji od siostry Alicji.

12.00 + Za Franciszka z okazji imienin i Janinę Banach. 

13.30 + Za Tadeusza Frelik i zmarłych z rodziny.

18.00 + Za Stanisława Duha – greg. 28.