INTENCJE MSZALNE 22.05.2023r. – 28.05.2023r.

PONIEDZIAŁEK – 22.05.2023r. Święta Rita z Cascii, zakonnica.

7.00 + Za Zofię i Edmunda Jasińskich, Heleny i Alojzego Szetelów oraz syna Bartka.

8.30 + Za Zenię Michalską – greg. 22.

8.30 + Za Bernarda Woźniaka, Rozalię i Andrzeja.

18.00 + Za Marię Martin w 5 r. śmierci. 

18.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 14. 

18.00 + Za Janusza Cettler w intencji od Grona Pedagogicznego V LO w Toruniu. 

WTOREK – 23.05.2023r. 

7.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 15. 

7.00 + Za Andrzeja, Jarosława i Przemysława Janocha, Martę Serafin, Alinę i Józefa Durlik.

8.30 + Za Zenię Michalską – greg. 23.

8.30 + Za Jadwigę, Alicję, Feliksa, Stanisława.

18.00 + Za Marka Barszczewskiego w 8 r. śmierci.

18.00 – + Za Wandę Marcinkiewicz, Witolda i Zbigniewa Marcinkiewicz.

18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi dla Mikołaja Jabłońskiego w 18 urodziny – intencja od rodziców.

ŚRODA – 24.05.2023r. Najświętsza Maryja Panna, Wspomożycielka Wiernych.

7.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg.16. 

8.30 + Za Stefana Wólczyńskiego w 11 r. śmierci, jego brata i rodziców.

8.30 + Za Jana i Władysławę Gręźlikowskich oraz zmarłe rodzeństwo.

18.00 + Za Janusza Kruszyk – intencja popogrzebowa.

18.00 + Za Zenię Michalską – greg. 24.

18.00 + Za Jerzego Drzewieckiego w 3 r. śmierci.

CZWARTEK – 25.05.2023r. Święty Będą Czcigodny, prezbiter i doktor Kościoła.

7.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 17.

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Skoniecznych i Karwowskich.

8.30 + Za Zenię Michalską – greg. 25.

8.30 + Za Michalinę i Tadeusza Wienczonek.

18.00 Dziękczynno-błagalna w kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza Wojciecha.

18.00 + Za Jana Jurkiewicza w 2 r. śmierci.

18.00 + Za Józefa Gawarkiewicza w 6 r. śmierci.

PIĄTEK – 26.05.2023r. Święty Filip Neri, prezbiter.

7.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 18.

7.00 + Za Ewę Jaranowską w 10 r. śmierci, Janinę i Edmunda Jaranowskich oraz Halinę Berlińską. 

8.30 + Za Zenię Michalską – greg. 26.

8.30 O nawrócenie i dobrą spowiedź dla Krzysztofa i Pawła.

18.00 + Za Bolesławę i Józefa Cichockich, Helenę Lewandowską.

18.00 + Za Stanisławę Białogłowę, Michała Białogłowę, Annę Jaroszuk, Stanisława Jaroszuk.

18.00 + Za Sandrę Wróblewską w intencji od matki chrzestnej.

SOBOTA – 27.05.2023r. Święty Augustyn z Canterbury, biskup.

7.00 + Za Maksymilię Lachowicz w 2 r. śmierci, Stanisława i Piotra Lachowicz.

8.30 + Za Rodziców Adama i Anielę Ośka, siostrę zakonną Henrykę i Elżbietę.

8.30 + Za Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 19.

8.30 Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny.

18.00 + Za Jarosława i Mariana Kozłowskich, Ryszarda Elzner, Cecylię Kowalewską, Czesława Kowalewskiego oraz Urszulę i Mieczysława Żołnowskich.

18.00 + Za Zenię Michalską – greg. 27.

18.00 O zdrowie i szczęśliwą operację dla Magdaleny.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 28.05.2023r. 

7.30 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 20.

9.00 + Za Jadwigę Tomasik – intencja popogrzebowa.

10.30 + Za Praksedę i Jana Urbańskich, Janinę i Włodzimierza Cichowicz.

10.30 DPS 

12.00 + Za Erwina Wiczarskiego z okazji urodzin.

13.00 – BARBARKA – + Mariannę i Tadeusza Lewandowskich.

13.30 + Za Alicję Kuźniar w zmarłych z rodziny Jaszczaków i Szymczaków. 

18.00 + Za Zenię Michalską – greg. 28.

18.00 + Za Jacka Zawadzkiego w intencji od współpracowników z Zakładu Mleczarskiego w Toruniu.