INTENCJE MSZALNE 5.06.2023r. – 11.06.2023r.

PONIEDZIAŁEK – 5.06.2023r. Święty Bonifacy, biskup i męczennik.

7.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 28. 

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 6.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 5.

18.00 + Za Tadeusza Krygiel.

18.00 + Za Jadwigę Donarską – intencja popogrzebowa.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Humskich i Bartosiak.

 

WTOREK – 6.06.2023r. Święty Norbert, biskup.

7.00 + Za Edmunda Olszewskiego i rodziców z obojga stron.

7.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 7.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 6.

18.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 29.

18.00 – + Za Felicję Koniszewską w 4 r. śmierci.

18.00 + Za Ryszarda Ciemińskiego – intencja popogrzebowa.

 

ŚRODA – 7.06.2023r. 

7.00 + Za Helenę i Stanisława Dąbrowskich – greg. 30. 

7.00 + Za ks. Jana Kaczkowskiego.

8.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 8.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 7.

18.00 Różaniec za dzieci.

18.00 + Za Józefa Bartosińskiego, rodziców i rodzeństwo.

18.00 + Za Janusza Cettler w intencji od Grona Pedagogicznego V LO w Toruniu.

 

CZWARTEK – 8.06.2023r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

7.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 9.

7.30 + Za Józefa i Stefanię Kruszyńskich oraz zmarłych z rodziny.

9.00 + Za Jarosława Grabowskiego – intencja popogrzebowa.

10.30 Za Parafian.

10.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 8.

10.30 + Za Gertrudę i Bogdana Siedlińskich.

10.30 + Za Czesławę i Felicjana Wiśniewskich, zmarłe dzieci i wnuka.

12.30 O zdrowie duszy, psychiczne i ciała oraz opiekę Bożą dla Marty i Patryka i całej rodziny.

18.00 + Za Adama Maćkiewicza w 15 r. śmierci.

18.00 + Za Wiesławę Kupiec – intencja popogrzebowa.

 

PIĄTEK – 9.06.2023r. Święty Efrem, diakon i doktor Kościoła.

7.00 + Za Danutę i Eugeniusza Krehel.

7.00 + Za Wandę Mlonek.

8.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 10.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 9.

18.00 + Za Stanisławę, Józefa Frączak.

18.00 + Za Krystynę, Franciszka Bernaciak, Zuzannę, Wiesławę Kościecha i Józefa Kościecha.

 

SOBOTA – 10.06.2023r. Święci Karol Lwangi i Towarzysze, męczennicy.

7.00 + Za Barbarę i Klemensa Schulz.

7.00 + Za Ludwikę Orczykowską – intencja popogrzegowa.

8.30 + Za Małgorzatę Prinz w podziękowaniu za sakrament małżeństwa Małgorzaty i Henryka.

8.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 11.

8.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 10.

12.00 Msza Święta z chrztem.

14.30 ŚLUB

16.00 ŚLUB

18.00 + Za Józefa Błajda, babcie i dziadków z obojga stron.

18.00 + Za Zbigniewa Kurkowskiego w intencji od przyjaciół z Kombinatu Budowlanego Toruń.

 

10 Niedziela Zwykła – 11.06.2023r. 

7.30 + Za Stanisława Piętka – greg. 12.

7.00 + Za Antoninę i Antoniego Gładyn oraz zmarłych z rodziny.

9.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące z Parafii św. Antoniego – greg. 11.

10.30 + Za Roberta Korzeniewskiego w rocznicę śmierci.

10.30 DPS Za Parafian.

12.00 + Za Urszulę i Jerzego Kapajewskich i rodziców z obojga stron.

13.00 – BARBARKA – O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże w intencji dziekczynno-błagalnej za Agatę, Pawła i Marię.

13.30 + Za Monikę Sobczak w 15 r. śmierci. 

18.00 + Za Grzegorza i Bogdana Durbacz.