Całodobowa adoracja

CAŁODOBOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 26/27 października 2006 r. W czwartek 26 października przypada rocznica peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Każda rocznica tego wydarzenia jest czasem Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W...

Rada Duszpasterska

PROTOKÓŁ z Rady Duszpasterskiej parafii pw. Św. Antoniego w Toruniu, która odbyła się 03. 10. 2006 r. Program Rady: 1. Odczytanie protokołu z poprzedniej Rady Duszpasterskiej; 2. Powitanie i przedstawienie zadań nowego wikariusza parafii; 3. Omówienie aktualnej...

Rada gospodarcza

środa 4 października 2006 r. godz. 19.00 Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie odczytano protokół z poprzedniego spotkania Rady Gospodarczej parafii. W obecnym spotkaniu uczestniczyło 20 radnych według załączonej listy obecności. Podkreślono, że zgodnie ze...
Przyjęcie ministrantów

Przyjęcie ministrantów

W niedzielę 1 października w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 11.30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Czterech chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało dopuszczonych do służby liturgicznej. Na wstępie ceremonii przyjęcia Ks. Proboszcz Wojciech...
Dąb Papieski na toruńskiej Barbarce.

Dąb Papieski na toruńskiej Barbarce.

Najstarszy, bo liczący około 740 lat, polski dąb, rośnie we wsi Piotrowice, w Nadleśnictwie Szprotawa w okolicach Zielonej Góry. Nosi zaszczytną nazwę „Chrobry” i to właśnie z niego zebrano 500 żołędzi, które w 2004 r. leśnicy z całej Polski zawieźli do...
Obchody 20-lecia Klubu Abstynenta „Flisak”

Obchody 20-lecia Klubu Abstynenta „Flisak”

„UZDARWIAJĄC SIEBIE, UZDRAWIAMY ŚWIAT” Klub abstynenta „Flisak” mieści się na toruńskiej Starówce. Jego członkowie wśród rozlicznych form działalności zajmują się także wydawaniem czasopisma „Rodzina Flisacza”. W numerze specjalnym...