ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKOWY SZLAK

Początek sierpnia to czas, który od lat rezerwujemy sobie na niepowtarzalne przeżycia, jakie niosą „rekolekcje w drodze”. W dzisiejszym świecie jest wiele propozycji spędzenia letniego urlopu. Ciągle jednak wielu z nas chce go przeżyć na pielgrzymce, bo...

MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE

MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE Słowa Matki Teresy z Kalkuty Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie (J 13.34). Miłość tak oczywista jak życie i oddychanie „Abyście się wzajemnie...

MARYJA W ŻYCIU JANA PAWŁA II

Jan Paweł II swoje cierpienie zawierzał Maryi. Tak jak zawierzał Jej wszystkie swoje troski, całe życie. Każdego dnia zawierzał Jej swoją posługę Piotrową. Miał do Niej wielkie nabożeństwo. Nie było dnia bez Różańca Odmawiał go, kiedy tylko mógł. Bywało, że modlił się...

SZYDŁÓW – LITEWSKIE LOURDES

Szydłów jest niewielką wsią, położoną na Żmudzi (część Litwy) wśród malowniczych pagórków, lasów i pól uprawnych. W XVII w. w tej spokojnej wiosce zdarzył się cud – objawiła się Najświętsza Maria Panna. Przybywając do Szydłowa ma się wrażenie, że czas się tu...

Służba liturgiczna

Przy ołtarzu Pana Kim jest ministrant? „Ministrare” z języka łacińskiego oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć, pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też innych nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza...

Rozmowy z Cieniem

Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku; lecz zdumiewa się człowiek! Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski Zdumiony człowiek szuka. Zdumiony człowiek myśli. Zdumiony człowiek pyta. Dlaczego Bóg? – To bez sensu tak pytać! –...