Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie MłodzieżyDiecezji Toruńskiej, w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w kursach językowych. Wszystkim, którzy chcą jak najlepiej przywitać pielgrzymów, spoza naszego kraju, proponujemy naukę języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i innych. Kursy, które rozpoczną się we wrześniu 2015 roku, odbywać się będą w grupach maksymalnie 10-osobowych, 2 razy w tygodniu, po 2 godziny dydaktyczne. Program zajęć będzie obejmował m.in. słownictwo religijne po to, by umieć porozumieć się z zagranicznymi gośćmi, wskazać drogę do kościoła, czy wspólnie się modlić. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej, przy ul. Moczyńskiego 8/10 w Toruniu, miesięczny koszt wynosi 210 zł. Na początku zajęć przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, na podstawie którego ,wyłonimy odpowiednie grupy, pod względem zaawansowania językowego. Zapisy trwają do 25.08. 2015 r.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 690- 931- 097.

Ponadto KSM DT prowadzi zapisy osób chętnych do pomocy przy Światowych Dniach Młodzieży. Poszukujemy zwłaszcza osób ze znajomością języków obcych. Prosimy o zgłaszanie wolontariuszy mailowo: biuro@ksm-torun.pl lub telefonicznie: 690 – 931- 097. Serdecznie prosimy o upowszechnianie tych informacji szczególnie wwśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Z KSMowym pozdrowieniem, GOTÓW!

Ks. Marek Januszewski –Asystent Diecezjalny KSM DT

Barbara Nieżorawska- Wolny – Prezes Zarządu Diecezjalnego KSM DT