Kolejny stały akolita w naszej parafii

7 IV 2019 roku w kościele konkatedralnym w Chełmży ks. bp Józef Szamocki udzielił posługi stałego akolity 26 mężczyznom. Z naszej parafii posługę otrzymał Łukasz Guttmann. Od kilku lat posługuje on przy ołtarzu, a także wspólnie z żoną jest zaangażowany w duszpasterstwo rodzin naszej parafii, szczególnie poprzez przynależność do gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życia, czyli do Domowego Kościoła.

W czym realizuje się posługa stałego akolity? Przywołajmy kilka konkretnych przykładów możliwości obecności tej posługi w naszej parafii, w której posługuje już dziesięciu akolitów:

– akolita posługuje przy ołtarzu, pomaga kapłanowi i diakonowi, może przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Komunię Świętą,

– akolita może wystawiać Najświętszy Sakrament do adoracji, ale bez udzielania błogosławieństwa,

– akolita może prowadzić wigilię przy zmarłym, a podczas pogrzebu również stacje w domu zmarłego i na cmentarzu,

– akolita może pomagać w przygotowaniu nabożeństw oraz kiedy jest taka potrzeba przewodniczyć im,

– ogromnie ważną posługą stałego akolity, poza liturgią, jest jego obecność pośród chorych, akolita może im bowiem zanosić, najczęściej w niedziele i święta, Najświętszy Sakrament. Jest to wyjątkowa posługa, gdyż dotyka cierpienia, ludzkiej słabości, odchodzenia oraz śmierci.

Dk. Waldemar Rozynkowski