Koncert Wielkopostny Toruń – Wrzosy „Miłość na Krzyżu” Zespół Canto per Dio 06.04.2019