Króluj Nam Chryste!

DSC_0095

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zbiegła się z ostatnim dniem roku szkolnego 2013/2014. W naszej parafii przezywaliśmy ten dzień bardzo uroczyście.

Po pierwsze, oddając cześć Sercu Pana Jezusa, prosząc o uświęcenie kapłańskiego życia i posługiwania. Drugim powodem była radość dziękczynienia za udany rok szkolny. Uczniowie obecni na Eucharystii ze świadectwem w ręku, modlitwą w sercu, uśmiechem na twarzy entuzjastycznie wyrażali swoją radość i satysfakcje z owoców swojej pracy w minionym roku szkolnym.

Trzeci powód to błogosławieństwo jedenastu kandydatów naszej służby liturgicznej do funkcji ministranta w zgromadzeniu liturgicznym oraz błogosławieństwo dwóch ministrantów do funkcji lektora. Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów i lektorów, Proboszcz Parafii ksiądz kanonik Wojciech Miszewski przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej i lektorskiej w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki, natomiast lektorzy przyjęli księgę Pisma Świętego. Uczestnicy liturgii bardzo entuzjastycznie przyjęli nowych ministrantów i lektorów, nagradzając ich brawami. Mamy nadzieję, że radość z powołania ministranckiego zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów.

Ks. Rafał Bochen

DSC_0074

DSC_0076

DSC_0077

DSC_0079

DSC_0080

DSC_0081

DSC_0082

DSC_0083

DSC_0084

DSC_0085

DSC_0086

DSC_0087

DSC_0088

DSC_0089

DSC_0090

DSC_0091

DSC_0092

DSC_0093

DSC_0094

DSC_0097