Księża w Parafii

Proboszcz:

Ks. Wojciech Miszewski, mgr teologii

 

urodził się 28 marca 1966 r. Pochodzi z Chojnic, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 7 i  Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich. W roku 1985 rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 25 maja 1991 r.  z rąk ks. bp. Mariana Przykuckiego, ostatniego Biskupa Chełmińskiego. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia św. Jakuba Ap. w Toruniu, gdzie pracował do 1994 r. Następnie przez 6 lat pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Toruniu. Dnia 1 lipca 2000 r. Biskup Toruński zwolnił go z funkcji wikariusza i mianował redaktorem odpowiedzialnym za wydawanie „Głosu z Torunia” stanowiącego diecezjalną edycję Tygodnika Katolickiego NIEDZIELA. W Kurii Diecezjalnej Toruńskiej był przez kilka lat dyrektorem: Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego oraz Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Diecezji Toruńskiej. Od 2001 r. do 2013 r. był  także kierownikiem Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górę.
Proboszczem parafii został mianowany we Wielki Czwartek 8 kwietnia 2004 r. Jest wicedziekanem Dekanatu Toruń II. Dnia 4 marca 2007 r. Biskup Toruński Andrzej Suski mianował ks. Wojciecha Miszewskiego Kanonikiem Honorowym kapituły Katedralnej Toruńskiej.

tel/fax: 56 61022 42
e-mail: womisz@wp.pl

 

Wikariusze:

Ks. Bartłomiej Surdykowski – ur. 15.08.1989 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Pochodzi z parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie. Wyświęcony na prezbitera 14 czerwca 2014 roku przez J.E. ks. bpa Andrzeja Suskiego w Toruńskiej Bazylice Katedralnej. Przez 5 lat pełnił posługę duszpasterską w parafii Matki Bożej Królowej   Polski w Wąbrzeźnie.

Od 26.08 2019 jest wikariuszem naszej Parafii. Pracuje jako katecheta w Zespole Szkół nr 9 oraz Zespole Szkół Muzycznych.

e-mail: szurbartek1989@wp.pl

 

Rezydent:

ks. Mariusz Wojnowskiks. Mariusz Wojnowski – dr teologii, ur. 11 stycznia 1982 r. w Grudziądzu, pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 16 czerwca 2007 roku w Katedrze pw. Świętych Janów w Toruniu. Posługę duszpasterską pełnił w parafii pw. św. Jerzego i Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu w latach 2007-2012. Następnie z dniem 1 października 2012 r. dekretem Biskupa Andrzeja Suskiego został skierowany na studia doktoranckie z zakresu teologii na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył je w 2016 r. na podstawie obrony pracy naukowej „Katechizacja w Diecezji Toruńskiej w latach 1992-2012” uzyskując tytuł doktora teologii z zakresu katechetyki. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Od 2018 r., jest dyrektorem wspomnianego wydziału, diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli oraz koordynatorem Ruchu Szensztackiego w Diecezji Toruńskiej. Poza tym pracuje także w szkole jako katecheta.

tel. 56 610 22 43,
e-mail: mariusz.wojnowski@wp.pl
ks. Mariusz Wojnowski

DIAKON STAŁY

Dk. Waldemar Rozynkowski:

diakon stały; prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, mgr teologii; ur. 26 X 29168 roku w Chełmnie; święcenia diakonatu otrzymał z rąk bpa Andrzeja Suskiego 5 XI 2011 roku w naszym kościele parafialnym na Wrzosach; żonaty, ma syna oraz dwie córki; pracownik naukowy w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; w Diecezji Toruńskiej, między innymi: wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, Przewodniczący Komisji Historycznych w procesach beatyfikacyjnych Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka oraz Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej; odpowiedzialny w diecezji za formację przygotowującą mężczyzn do stałych posług: lektora i akolity; od wielu lat związany z ruchami i wspólnotami katolickimi, obecnie na Drodze Neokatechumenalnej.

e-mail: wr@umk.pl

tel. 602-499-185