List na marzec

Drodzy Parafianie

Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Za nami półmetek tego świętego czasu, nawrócenia, przemiany i pokuty. Już dzisiaj warto zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście przeżywamy ten czas tak, jak postanawialiśmy w Środę Popielcową, podczas obrzędu posypania popiołem. Tłumnie w tym dniu wypełniliśmy naszą parafialną świątynię. Wszyscy wtedy deklarowaliśmy nawrócenie, pokutę i trwanie w nauce Chrystusa. Niestety wiele z tych przeżyć poszło w zapomnienie, dlatego Bóg daje nam kolejną szansę – parafialne rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy. Naszym duchowym przewodnikiem przez 4 rekolekcyjne dni będzie ks. Dariusz Żurański – redaktor toruńskiej edycji Niedzieli. Będziemy słuchać Słowa Bożego podczas wszystkich Mszy św. sprawowanych w naszym kościele. Owocem tych rekolekcyjnych spotkań, w których dokonamy konfrontacji naszego życia ze Słowem Bożym powinna być spowiedź św. wielkanocna. Dobra spowiedź poprzedzona jest szczerym rachunkiem sumienia, towarzyszy jej żal za popełnione grzechy i postanowienie poprawy. Nasze wyznanie win powinno być szczere, gwarantuje nam ono wewnętrzne poczucie oczyszczenia z grzechów i dar Bożego przebaczenia. Dla skuteczności tego sakramentu, wymagane jest także zadośćuczynienie Bogu i naszym bliźnim za popełnione przewinienia. Niech nikogo z nas nie zabraknie w tym czasie u źródeł Bożego Miłosierdzia. Dopełnieniem rekolekcji będzie Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. W piątek 11 marca po Mszy św. o godz. 18.00 wyruszymy ulicami: Szosą Chełmińską, Kwiatową, Chabrową, Lnianą i Czeremchową. Procesję zakończymy przed cmentarzem przy ul. Owsianej. Prosimy o przyniesienie na procesję zniczy i lampek, z którymi pójdziemy w czasie drogi i które potem złożymy pod krzyżem na cmentarzu lub na grobach naszych zmarłych. Udział w tym nabożeństwie będzie szczególnym świadectwem naszej wiary. Niech będzie to także okazja, by zgodnie z poleceniem naszego Mistrza, wziąć na swoje ramiona wszystkie krzyże naszego życia. Zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tym nabożeństwie, bez względu na pogodę, jaka będzie w tym dniu.

W najbliższą niedzielę 13 marca o godz. 14.30 kilkudziesięcioosobowy zespół ze Szkoły Muzycznej pragnie zaprezentować w naszej świątyni słynną Mszę Kreolską – Ariela Ramireza, o której szerzej piszemy w specjalnym artykule. Szkoła muzyczna od nowego roku szkolnego będzie sąsiadowała z naszym kościołem, a czekający nas koncert jest okazją przedstawienia umiejętności uczniów tej szkoły społeczności Wrzosów. Liczymy w przyszłości na kolejne koncerty i programy w naszym kościele.

W tym miesiącu w dniach 9 i 19 marca przeżywać będziemy rocznice urodzin i imienin śp. Ks. Prał. Bogdana Górskiego. Zapraszamy w tych dniach na Msze św. w Jego intencji o godz. 18.00. Nasza wspólna modlitwa pozostałych tych dniach, niech będzie darem dla Zmarłego przed rokiem Proboszcza.

O pozostałych wydarzeniach marca w kolejnym numerze Nauczycieli, z okazji Świąt Wielkanocnych.

Niech ten czas Wielkiego Postu, który zbliża się do punktu kulminacyjnego, jakim jest Święte Triduum Paschalne upływa pod znakiem modlitwy postu i jałmużny. Niech pomoże nam w tym Słowo Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego na Wielki Post, które drukujemy w tym numerze Nauczyciela Ewangelii. Niech dopomoże nam na nowo odnaleźć Chrystusa w tajemnicy Eucharystii.

Ks. Wojciech Miszewski
proboszcz