List na Wielkanoc 2005

Drodzy Parafianie

Kończymy czas Wielkiego Postu, przed nami Wielki Tydzień. Zbliżamy się do trzech najważniejszych dni w ciągu całego roku liturgicznego – Świętego Triduum Paschalnego. Przygotowywaliśmy się do tych obchodów przez nabożeństwa pasyjne, udział w parafialnych rekolekcjach odprawianych osobno przez dorosłych, młodzież i dzieci. Wielu z nas z tych rekolekcji skorzystało. Bardzo się cieszę, że było nas tak wielu na katechezach, które głoszone były w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Wskazuje to na potrzebę stałej formacji w postaci właśnie katechez dla dorosłych. Dopełnieniem rekolekcyjnego skupienia była Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek 11 marca. Mimo bardzo złych warunków atmosferycznych było nas bardzo wielu. W ten sposób przyznawaliśmy się do Chrystusa wobec naszych braci i sióstr, którzy może nie chcą się spotykać z Bogiem. Myślę, że to nabożeństwo na stałe wrośnie się w tradycję religijną Wrzosów. Wspólną modlitwę będzie nam przypominał krzyż, który umieścimy w przedsionku naszego kościoła. Dziękuję p. Krokwińskiemu, który wykonał i ofiarował ten krzyż dla naszej parafii.

Przed nami Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota oraz Święta Wielkanocne. Niech będzie to dla każdego nas czas świętowania razem z Chrystusem Triumfującym. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Niech Pan Jezus, ani na chwilę w te dni nie pozostanie osamotniony. Zachęcam także do uczestniczenia w katechezach, które mają nam ukazać piękno i znaczenie dla każdego chrześcijanina, tych wielkich dni. We Wielki Piątek o godz. 21.00 zapraszamy na ostatnią Drogę Krzyżową. Oczekujemy zwłaszcza na tych, którzy nie zdążyli jeszcze w tym roku być na tym nabożeństwie. Niech również na naszych stołach nie zabraknie tradycyjnej „święconki”, którą podzielimy się w czasie wielkanocnego śniadania.

Wielkim wydarzeniem dla nas w miesiącu marcu będzie wizytacja biskupia. W środę 30 marca o godz. 17.00 w naszej świątyni odprawi Mszę św. i udzieli młodzieży sakramentu bierzmowania ks. bp Józef Szamocki. W ten sposób rozpocznie się wizytacja. W jej programie ksiądz biskup pragnie zapoznać się z całością życia religijnego w naszej parafii. Zapraszam do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach z Księdzem Biskupem Józefem.

Niech ten czas łaski, w którym tak licznie przystępujemy do Sakramentów, zbliży nas do Chrystusa i do wspólnoty Kościoła, a radość świąt Zmartwychwstania Pańskiego niech nas wszystkich pobudza do dawania świadectwa o naszej chrześcijańskiej wierze.

Ks. Wojciech Miszewski
proboszcz