LIST  Z  BIAŁORUSI

Drogi Ojciec Wojciech, bracia i siostry!

To jest list od sióstr z monasteru Świętej Elisawiety w Mińsku na Białorusi. Misją naszego monasteru jest wsparcie duchowe i socjalna pomóc chorym i cierpiącym. Nasze siostry odwiedzają chorych w Psychiatrycznym Szpitalu Państwowym, w pensjonacie dla dzieci niepełnosprawnych, domie dla dzieci specjalnej troski oraz oddziale gruźlicznym. 30 km od Mińska jest położona ferma monasterska. Tu mieszkają i pracują ludzie bezdomni, byli więźniowie, narkomani i alkoholicy. Z pomocą Bożą oni próbują zmienić swoje życie walcząc z nałogami. A siostry zakonne prowadzą z nimi pracę resocjalistyczną.

Przy monasterze istnieje ponad 20 pracowni: ikonograficzna, plastyczna, ceramiczna, krawiecka, stolarska i inne. Tutaj racują razem siostry i ludzie, którzy zechcieli pozostać w monasterze po leczeniu. Z modlitwą i miłością produkują piękne wyroby, które proponują się do sprzedaży, żeby podtrzymać nasze służenie.

Bardzo prosimy, żeby Ojciec Proboszcz opowiedział o jarmarku i naszym przyjaździe parafianom i, jeżeli jest możliwość, zrobił ogłoszenie w gazetce parafialnej. Będziemy bardzo wdzięczne za wszelką pomoc.

Więcej informacji o monasterze i naszej działalności można znaleźć na stronie internetowej:

obitel-minsk.by

LIST  Z  BIAŁORUSI

Bóg zapłać! Ze szczerymi wyrazami wdzięczności,

Siostry.