NASZ CMENTARZ

W czasie parafialnego odpustu św. Antoniego 13 czerwca 2018 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski przekazał nam jako parafii dar w postaci ziemi pod nową część naszego cmentarza. Część otwarta kilka lat temu bardzo szybko się wypełnia. Rada Miasta jednomyślnie podjęła decyzję o przekazaniu nam ziemi ponieważ cmentarz ma służyć nie tylko parafianom, ale wszystkim mieszkańcom Wrzosów bez względu na wyznanie. Stosowne porozumienie zostało podpisane 13 września 2018 roku i sporządzono akt notarialny, który został podpisany przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i proboszcza ks. Wojciecha Miszewskiego. Urząd Miasta nałożył na nas pewne zobowiązania dotyczące zagospodarowania terenu i dokonywania pochówków zgodnie z istniejącym prawem.

Wiosną 2019 roku rozpoczęły się przygotowania do dołączenia ziemi do istniejącego cmentarza. Została wykonana kalkulacja ogrodzenia, które wyceniono na 86.113, 30 zł. To spora kwota, ale zwykle udawało się nam jakimś sposobem wykonać wszystkie inwestycje. Niestety wkrótce okazało się, że nie będzie to wcale takie łatwe. Dokonaliśmy odkrywki ziemi w kilkunastu miejscach. Okazało się, ze pod ziemią zalegają tony gruzu, łącznie z betonowymi płytami, resztki asfaltu i zwały śmieci. Trudno  było sobie wyobrazić by w takim śmietnisku chować ciała ukochanych Zmarłych. Niektórzy szacowali, ze koszt oczyszczenia terenu to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie mogliśmy rozpocząć prac przy ogrodzeniu, najpierw trzeba było oczyścić teren. Znowu, zresztą jak zawsze czuwa nad nami Boża Opatrzność. Okazało się, że na początku tego roku zgłosili się nasi Parafianie prowadzący firmę dysponującą odpowiednim sprzętem, którzy zadeklarowali konkretną pomoc. W Wielkim Tygodniu, 2020 roku, kiedy Parafia pozostawała praktycznie bez żadnego dochodu, przez kilka dni pracowało kilka osób na ciężkim, bardzo drogim sprzęcie. Ziemia została dosłownie przesiana na głębokości min. 1,5 metra. Wywieziono tony gruzu i śmieci. Tak została wykonana kolejna inwestycja. Tu wielkie dzięki panu Marcinowi Krygierowi za podjęcie się tego trudnego zadania.

Przed nami załatwienie procedur związanych z otwarciem nowej części cmentarza /projekt, badania gruntu, pozwolenia/ i oczywiście ogrodzenie. W obecnej sytuacji trudno nam podejmować duże inwestycje ze zrozumiałych względów. Zwracam się jednak do Was kochani Parafianie o pomoc w tej sprawie i zrozumienie. Wszyscy wiemy, ze istnieje obowiązek opłacania dzierżawy miejsca na cmentarzu.  Osoba opłacająca dzierżawę jest prawnym dysponentem grobu i tylko ona może decydować o kolejnym pochówku w danym miejscu, chyba, że są inne rodzinne ustalenia. W tym temacie na naszym cmentarzu są pewne zaległości, które prosimy uregulować. 

Na nowej części cmentarza nie rezerwujemy wcześniej miejsc w grobach ziemnych, natomiast istnieje możliwość wybudowania grobowca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Wszystkie pozyskane w ten sposób kwoty zostaną przeznaczone na inwestycje na cmentarzu i jego bieżące utrzymanie. Liczę na zrozumienie. Pragnę nadmienić, że to już ostatnia możliwość powiększenia naszego cmentarza na Wrzosach. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu tego kolejnego kawałka ziemi, tym, którzy pomagają i bezinteresownie dbają o estetykę i porządek na cmentarzu. To wspólne dobro, które ma służyć wielu mieszkańcom naszego osiedla.

Na zdjęciach pokazujemy, jak wyglądał teren cmentarza przed wykonaniem prac oczyszczających i same prace, które wykonano przed Wielkanocą 2020 roku.

Ks. Wojciech Miszewski