NAUCZYCIEL EWANGELII 2015 NR 10 (339)

na-339

SZLACHETNA  PACZKA  rejon TORUŃ WRZOSY

Już za nami  weekend finałowy –  największe święto projektu SZLACHETNA PACZKA Tygodnie pracy, tygodnie szukania – zaczynając od wolontariuszy,  historii rodzin, na Darczyńcach i Dobroczyńcach kończąc. Wszystko to na co czekaliśmy i na co pracowaliśmy po  prostu stało się  realne. Rejon Toruń Wrzosy stał się sercem naszej dzielnicy.  Wokół tego konkretnego miejsca zgromadzili się ludzie, którzy zapragnęli zrobić coś więcej dla swojego otoczenia.  Około 1000 Darczyńców ofiarowało pomoc, spełniając potrzeby materialne dla 16 –tu Rodzin.  Drużyna Szlachetnej Paczki Toruń-Wrzosy pragnie podziękować wszystkim Darczyńcom za podjęcie tego szczególnego wysiłku, jakim było przygotowanie paczki, Dobroczyńcom za ofiarowaną pomoc podczas realizacji tego projektu. Szczególnie wdzięczni jesteśmy ks. Proboszczowi Wojciechowi Miszewskiemu za otwartość i przychylność dla naszych działań.

Z wyrazami wdzięczności

Lider Rejonu i Drużyna Super W