Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Spotkanie Grupy Biblijnej
Czwartek 22 stycznia o godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego- Parafia św. Antoniego w Toruniu
Serdecznie zapraszamy