Nowa Rada Duszpasterska naszej parafii

W czasie przerwy w różnych działaniach duszpasterskich spowodowanych covidem powołaliśmy nową Radę Duszpasterską naszej parafii. W jej skład weszli głownie przedstawiciele wspólnot działających w parafii, zaproponowani przez proboszcza parafialni współpracownicy i inni wierni świeccy. Pierwsze robocze spotkanie odbyło się w piątek 24 marca br. Natomiast w niedzielę 26 marca członkowie Rady zostali zaprzysiężenie w czasie Mszy św. o godz. 9.00. Wszyscy mianowani otrzymali dekret powołujący na 5 – letnią kadencję.

RADA DUSZPASTERSKA – SPRAWOZDANIE

PIĄTEK, 24 MARCA 2023

Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich obecnych na spotkaniu Rady i przypomniał schemat poprzedniego zebrania i sprawozdanie.

Nastąpiła prezentacja uczestników spotkania – przedstawicieli wspólnot parafialnych
z krótkim omówieniem działalności grupy. Poinformowano o działalności Akcji Katolickiej
(8 członków), o posłudze akolity w Domu Pomocy Społecznej, o Kursie Alpha dla dorosłych realizowanym po raz trzeci w Parafii (obecnie ok 25 uczestników). Wspólnota „Idź dalej” ( ok 15-18 członków ) przygotowała liturgię pokutną, a w Niedzielę Palmową organizuje „Wieczór ze św. Janem Pawłem II”. W diecezji działa grupa wdów konsekrowanych (obecnie 5 wdów i 2 kandydatki). Przybliżono działalność Apostolstwa Chorych, misji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej, a także Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”. Koło Misyjne zbiera fundusze na misje. Misję kontynuuje też grupa modlitewna o.Pio oraz Róże Różańcowe, a także róże modlące się za swoje dzieci. Wspólnota młodzieżowa (18 osób) organizuje ewangelizacyjne kursy Alpha dla młodzieży. Obecnie w Parafii jest 55 czynnych lektorów i ministrantów oraz ponad 20 akolitów. Reaktywowana schola dziecięca liczy obecnie ponad 50 chórzystów. W katechezie w SP 9 uczestniczy obecnie ok.500 dzieci. W Parafii jest teraz 5 kręgów Domowego Kościoła, szósty w trakcie tworzenia. Chór Parafialny liczy obecnie 27 członków.

Dk.Waldemar Rozynkowski przybliżył założenia synodu dot. konieczności powoływania rad parafialnych oraz poinformował o zaprzysiężeniu i celach obecnej Rady.

Ksiądz Proboszcz poinformował o najbliższych wydarzeniach w Parafii: Mszy Św.
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego połączonej z pogrzebem dzieci utraconych. Zaprosił na Drogę Krzyżową ulicami parafii. Poinformował o wznowieniu regularnego odprawiania Mszy Św. na Barbarce oraz o pierwszej Drodze Krzyżowej na Barbarce.

Dk.Waldemar zaprosił na wydarzenia Triduum Paschalnego, w tym Liturgię Godzin. 

Ks. Proboszcz omówił wstępnie kolejny Festyn Parafialny zaplanowany na 4.06.2023. 

W najbliższych miesiącach zaplanowano 2 pielgrzymki: do Japonii oraz Camino de Santiago. 

Dk. Waldemar podał plan najbliższych Wieczorów u św. Antoniego. 

Ks. Proboszcz omówił najnowszy numer „Śladów na Wrzosach”.

W ramach wolnych wniosków Łukasz Guttmann zaproponował, by w niedzielę stawiać przy wyjściu z kościoła kosze z cytatami z Pisma Św. 

Michał Kuklewski poruszył temat warty przy Grobie Pańskim.

Kolejne spotkanie Rady Parafialnej zaplanowano na 18.09.2023.

Protokół spisała: Patrycja Nocoń

PARAFIALNA  RADA  DUSZPASTERSKA

rozpoczęcie 5 – letniej kadencji 24 marca 2023 r

 1. Ks. Surdykowski Bartłomiej – I wikariusz
 2. Ks. Recki Tomasz – wikariusz
 3. Ks. Wojnowski Mariusz – rezydent
 4. Dk Rozynkowski Waldemar – diakon stały
 5. Bohdanowicz Lucyna – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 6. Burdziej Jan – Zespół Uwielbieniowy
 7. Daniszewski Dominik – służba liturgiczna
 8. Drzewiecka Urszula – kancelista
 9. Guttmann Łukasz – Domowy Kościół
 10. Kikulska Krystyna – Żywy Różaniec
 11. Korzeniewska Wiesława – wdowa konsekrowana
 12. Król Bożena – posługa w plebanii
 13. Królikowska – Ziemkiewicz Barbara – Prezes Parafialnego Chóru
 14. Kuklewski Michał – koordynator duszpasterstwa w Domu Pomocy Społecznej
 15. Lipiński Maciej – koordynator działań parafialnych na Barbarce
 16. Łangowski Jacek – koordynator Festynu Parafialnego
 17. Majszak Danuta – koordynacja prac na Barbarce i Cmentarzu Parafialnym
 18. Mańkowska Pelagia – dzieło „Margeretek”
 19. Michalska Krystyna – czciciele Miłosierdzia Bożego, Żywy Różaniec
 20. Niewczas Ewa – Rycerstwo Niepokalanej
 21. Nocoń Patrycja – Kurs Alpha
 22. Pawlak Ewa – redakcja pism parafialnych
 23. Pawlak Paulina – prowadząca scholę parafialną
 24. Pawlak Renata – grupa młodzieżowa
 25. Stefaniak Danuta – Koło Misyjne
 26. Tomaszewska Małgorzata – Poradnia Przedmałżeńska
 27. Urban Małgorzata – Róża rodziców  modlących się za swoje dzieci
 28. Wiczarska Agnieszka – wspólnota młodzieżowa
 29. Wieczorek Joanna – sekcja dekoracyjna kościoła
 30. Wieczorek Paweł – sekcja dekoracyjna kościoła
 31. Winiarska Ewa – Domowy Kościół
 32. Winiarski Sylwester – Domowy Kościół
 33. Włoczewski Marek – Zespół Uwielbieniowy
 34. Wyrąbkiewicz Agnieszka – katechetka