Nowi Ministranci

W ostatni dzień roku szkolnego 22 czerwca podczas Mszy świętej o godz. 18:00 w parafii św. Antoniego na wrzosach dwudziestu sześciu kandydatów do służby przy ołtarzu Pańskim zostało ustanowionych ministrantami. Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany z imienia i nazwiska kandydat odpowiadał jestem, Proboszcz Parafii ksiądz kanonik Wojciech Miszewski przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna św. Antoniego wzbogaciła się o nowych ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci podziękowali, Panu Bogu za łaskę powołania ministranckiego oraz zobowiązali się do wypełniania świętych czynności pobożnie i gorliwie. Uczestnicy liturgii bardzo entuzjastycznie przyjęli nowych ministrantów, nagradzając ich brawami. Mamy nadzieję, że radość z powołania ministranckiego zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów o co gorąco dobrego Boga prosimy.

Króluj nam Chryste!!!

Ks. Rafał Bochen