NOWY 23 NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

NOWY 23 NUMER  ŚLADÓW  NA WRZOSACHKiedy przed paroma tygodniami powstała okładka naszego pisma, jeszcze nie wiedzieliśmy, że Ojciec Święty Franciszek nowy rok kościelny rozpoczynający się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w listopadzie br. ogłosi jako Rok Miłosierdzia. Orędzie Bożego Miłosierdzia przypomniane przez św. Siostrę Faustynę wielokrotnie również było przekazywane światu przez św. Jana Pawła II. Wystarczy wspomnieć ogłoszenie Święta Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Akt Oddania świata Bożemu Miłosierdziu, Encyklikę „Bóg bogaty w miłosierdzie” i ostatnią papieską pielgrzymkę do Polski poświeconą Bożemu Miłosierdziu. Papież Franciszek pragnie by cały, kolejny rok duszpasterski w Kościele Powszechnym był zdominowany właśnie przez ten temat. Będziemy zgłębiać tajemnicę Boga, którego największym przymiotem jest miłosierdzie. Sam kult Bożego Miłosierdzia nie byłby pełny, gdyby nie uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego. Świat oparty na wzajemnej miłości miłosiernej będzie światem „bardziej ludzkim”, stąd ciągle nawoływanie ostatnich papieży, by czynić miłosierdzie ludziom przez ludzi. Okładka Śladów na Wrzosach ma nam o tym przypominać. Zamieściliśmy na niej obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Ewę Mikę, autorkę kilku wizerunków w naszym kościele. Prezentowany obraz w naszej parafii został zapakowany do specjalnej skrzyni i odesłany do jednej z polonijnych parafii w Baltimore w USA.

W kolejnym numerze naszej gazety, jak zwykle pragniemy przybliżyć naszym Parafianom i wszystkim życzliwym czytelnikom najważniejsze problemy, którymi żyjemy oraz wydarzenia ostatnich tygodni. W dniach 21-22 marca br. przeżywaliśmy Wizytację Duszpasterską, którą przeprowadził ks. bp Józef Szamocki. Taką wizytację przeżywa każda parafia co pięć lat. To okazja do bliższego kontaktu z biskupem oraz czas na podsumowanie naszego duszpasterskiego i ekonomicznego zaangażowania w życie naszej parafii. W prezentowanych artykułach przypominamy w trzech odsłonach chwile spotkań z księdzem biskupem Józefem oraz to czym obecnie żyjemy. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca po raz pierwszy w naszej parafii i w Toruniu przeżywali pogrzeb dzieci nienarodzonych, tego dnia również po raz kolejny składaliśmy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jak ważny to problem piszemy w artykule o obronie ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ten temat łączy się z problemem małżeństwa i rodziny oraz właściwym do nich przygotowaniem, czym zajmują się w naszej parafii m.in. autorzy artykułu. Podsumowujemy kolejny rok działalności naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Trudno uwierzyć, że aż tyle dobra może zdziałać grupa ludzi kochająca Boga i Kościół. W tym roku w cyklu regionalnych Dni Skupienia AK, Tadeusz Solecki zachęcał w miastach naszej diecezji, by chrześcijanie nie dali się zamknąć w kruchcie kościelnej, ale wychodzili do ludzi z różnymi inicjatywami. Pan Tadeusz rozważa także w cyklu Rozmów z Cieniem jeden z darów Ducha Świętego, jakim jest bojaźń Boża, nad którą tak naprawdę na co dzień tak mało się zastanawiamy. Pragniemy również przedstawiać naszym parafianom ludzi, którzy może nie raz są obok nas w kościele, a o których tak mało wiemy, wśród nich prezentujemy sylwetkę profesora i poety Ryszarda Michalskiego. W naszym kościele rozpoczyna także posługę akolity kolejny nasz parafianin Tadeusz Tomaszewski. Jak ważna to posługa mogliśmy się dowiedzieć także w czasie ostatniej wizytacji, kiedy nasi chorzy dziękowali księdzu biskupowi za posługę akolitów roznoszących Najświętszy Sakrament do domów chorych. W ten sposób mogą przystępować do komunii świętej częściej niż raz w miesiącu.

Rozpoczyna się wiosna, przeżywamy Zmartwychwstanie Pańskie. Niech będzie to kolejna okazja do jeszcze większego przebudzenia i zaangażowania wiernych w życie naszej parafii.

Z modlitwą i wdzięcznością za wszelkie dobro
Ks. prob. Wojciech Miszewski