NOWY 33. NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

Miesiąc czerwiec w naszej parafialnej wspólnocie przezywany jest bardzo wyjątkowo. Co roku 13 czerwca świętujemy uroczystość patrona naszej parafii św. Antoniego Padewskiego. Na uroczystą sumę odpustową zapraszamy zwykle księży biskupów lub kapłanów z innych parafii, aby przewodniczyli wieczornej Mszy św. W tym roku głównym celebransem i kaznodzieją był ks. prał. Marek Rumiński, Prepozyt Kapituły Katedralnej Toruńskiej i proboszcz toruńskiej Katedry. 

Z tą uroczystością związany jest także Wrzosowy Festyn św. Antoniego, który w naszej dzielnicy odbył się już po raz 21. Natomiast po raz drugi na terenie przykościelnym. To szczególna okazja do integracji rozmaitych środowisk działających na Wrzosach. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, które zapewniły uczestnikom mile spełniony czas i dobrą zabawę. Tego typu wydarzenia pokazują, jak wiele można uczynić dobra dzięki zaangażowaniu wielu ludzi.

Z przeżywanym miesiącem związana była także piękna uroczystość 20. rocznicy funkcjonowania naszej parafialnej świetlicy Antoninek. Podczas uroczystych obchodów mieliśmy okazję poznać jak wielkie są owoce pracy wychowawców, wolontariuszy, którzy dzięki wsparciu darczyńców opiekują się już kolejnymi pokoleniami dzieci naszej dzielnicy. Jest to żywy i ciągle rozwijający się pomnik św. Jana Pawła II, którego wizyta w Toruniu w 1999 roku stała się inspiracją do powołania przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej naszej świetlicy.

Tegoroczny czerwiec zaowocował także nowym pomnikiem św. Szarbela. O tych wszystkich wydarzeniach piszemy w kolejnym numerze Śladów na Wrzosach. 

Przedstawiamy także pracę znanego nam misjonarza o. Marka Ochlaka, oblata z Madagaskaru. Gościliśmy go w naszej parafii przed trzema laty, kiedy mówił nam o misjach na Madagaskarze i zbierał fundusze na organizację od podstaw nowej misji. Dzisiaj w swoim artykule oraz wizycie w naszej parafii opowiada, na co zostały wykorzystane środki zebrane  m.in. w naszej parafii.

Stało się także tradycją, że w kolejnych numerach naszego pisma ukazujemy ważne dla naszej wspólnoty osoby. Tym razem przedstawiamy postać p. Haliny Rudomino, która w tym roku świętuje 90 lat i dzieli się z nami swoimi przeżyciami. 

Nie mogło zabraknąć także naszego stałego cyklu Rozmów z Cieniem. W kolejnym zamyśleniu  i rozmowie autor dzieli się swoimi przemyśleniami na temat liturgii, która swoim pięknem ma zawsze prowadzić do Boga. Cieszymy się, że w naszym kościele do przygotowania i przeżycia liturgii włącza się wiele osób: służba liturgiczna, chór parafialny, Zespół Uwielbieniowy i schola Nutki św. Antoniego. W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie tak często powtarzają slogan: „Pan Bóg tak, Kościół nie” warto zadać sobie pytanie czym dla mnie jest kościelna liturgia.

Nowy numer Śladów na Wrzosach zamyka przypomnienie kwietniowego wydarzenia, jakim była niezwykła Droga Krzyżowa oparta na głębokich tekstach p. Tadeusza Soleckiego z wykorzystaniem nagrań archiwalnych z nieistniejących już organów w kościele księży Jezuitów, które spłonęły w 1989 roku.

Nasza gazeta ukazuje się na progu wakacji. Życzę więc dobrego wypoczynku dla wszystkich, a być może w słotne dni ubogaci nam czas kolejny numer Śladów na Wrzosach.

Ks. Wojciech Miszewski
Wasz proboszcz