NOWY 44 NUMER Śladów nan Wrzosach

PDF

Zakończyły się wakacje i letnie urlopy. Zwykle jest to również czas pewnego zwolnienia tempa w działalności parafii. Księża również mają miesięczny urlop, aby jak wszyscy nabrać energii na czas dalszej posługi duszpasterskiej. Parafia jednak nie zamyka się na letnie miesiące. Nadal regularnie sprawujemy Msze św. w dni powszednie i w niedziele nie zmniejszając ich ilości, co eksperymentalnie kiedyś próbowaliśmy zmienić, ale było to niestety powodem wielu nieporozumień. Odbywały się także regularnie wszystkie nabożeństwa i wykonywaliśmy stałe posługi sakramentalne. Mniej natomiast było spotkań grup i wspólnot. Dzięki zaangażowaniu nowej dyrygentki naszej scholii odbył się niezwykle udany wyjazd rekreacyjny dzieci do Stegny. Mimo wakacji zawsze bardzo mocno mobilizujemy się i angażujemy  w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Nasz wikariusz ks. Bartłomiej Surdykowski od trzech lat jest kierownikiem całej diecezjalnej pielgrzymki, kontynuując  po mnie opiekę nad tym najważniejszym duszpasterskim wydarzeniem w ciągu lata. Wieloletnia tradycja naszej parafii to poczęstunek, który przygotowali nasi parafianie dla pielgrzymów najdłuższej w Polsce Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu. Przed naszym kościołem 3 sierpnia popołudniu gościliśmy ponad 100 osób, dla których nie zabrakło jedzenia i picia, a wszystko co pozostało, zostało przekazane pielgrzymom na drogę. Tego samego dnia z kolei przybyli do nas pielgrzymi z Tczewa, którzy zatrzymują się u nas na nocleg. W plebanii przyjęliśmy 9 księży, a grupa ponad 100 świeckich została przyjęta w domach przez naszych gościnnych parafian.  Tak jak w poprzednich latach dla nikogo nie zabrakło miejsca. Nikt nie musiał odpoczywać w naszych parafialnych salach. To jednak jeszcze nie wszystko, mniej może widoczne, ale jakże ważne jest również pomaganie pielgrzymom w drodze. Dla grupy Białej z Torunia jeden z dni, dzień piąty,  jest szczególnie trudny, nie zatrzymują się w miejscowościach, w których są sklepy, ale również nie mają poczęstunku w drodze. Kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze ja wędrowałem na pielgrzymkę, moja mama zorganizowała wyjazdowy poczęstunek w tym dniu i była temu wierna do końca swojego życia. Kontynuujemy tą tradycję.  8 sierpnia, wczesnym rankiem kilkanaście osób przychodzi aby przygotować w plebanii  pakiety dla pielgrzymów. W tym roku było ich ok. 80. To również okazja do tej posługi względem pielgrzymów.

Oddajemy do rąk naszych czytelników kolejny, już trzeci tegoroczny numer Śladów na Wrzosach. Chcemy w ten sposób powrócić do pierwotnych założeń, w których chcieliśmy by nasze kolorowe pismo było kwartalnikiem. W tym numerze przypominamy naszą parafialną uroczystość odpustową oraz podsumowujemy Kurs Alpha, który wydał w minionym roku duszpasterskim wiele duchowych owoców.  Zwykle w naszym piśmie przedstawiamy lub przypominamy postacie wybitnych ludzi. Z prasy kresowej przedrukowujemy, za zgodą autora, opis działalności pierwszego po wojnie naszego proboszcza ks. Wacława Grabowskiego. Możemy odkryć dotąd nieznane losy tego kapłana podczas jego duszpasterskiej pracy na Wileńszczyźnie. Przypominam także postać Honorowej Obywatelki Torunia, znanej działaczki społecznej Wandy Szuman, którą miałem okazję poznać osobiście, jako młody ksiądz. Niektórzy nazywają ją nawet „współczesną świętą” chociaż nigdy nie została beatyfikowana i kanonizowana. Jej mottem były słowa: „Postać Chrystusa była mi zawsze wzorem”. Trzecią przedstawioną postacią jest „egzotyczny święty”, samuraj z Japonii błog. Ukon Takayama. Należy do grona świętych, którego relikwie znajdują się w naszym krzyżu relikwiarzowym. W bardzo komunikatywny sposób przedstawia go nasz kleryk I roku Sebastian Owczarek. Nie wszyscy wiedzą, że w Kościele jest piękny stan „wdów konsekrowanych”, opis tego, czym jest to szczególne powołanie znajdziemy w artykule Wiesławy Korzeniewskiej. Do refleksji nad kolejnymi Rozmowami z Cieniem nikogo nie trzeba zachęcać. Tym razem możemy się skupić nad wielkim darem od Boga, jaki może otrzymać człowiek, darem mądrości.

Wrzesień to czas, kiedy wznawiamy funkcjonowanie naszych duszpasterstw i wspólnot. Liczymy na dalsze zaangażowanie naszych Parafian, włączenie się w to, co już funkcjonuje i może w kolejne działania, które mamy w planie na ten rok duszpasterski.

Ks. Wojciech Miszewski

Wasz proboszcz

 

Bóg zapłać naszym parafianom, którzy tak bardzo gościnnie przyjęli do swoich domów pielgrzymów z Tczewa,  zorganizowali poczęstunek dla Pielgrzymki Kaszubskiej oraz przygotowali posiłek dla Grupy Białej już na trasie pielgrzymki. Pątnicy zapewniają nas o stałej modlitwie w intencji dobrodziejów.