OPIEKA I TERAPIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” prowadzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji  Toruńskiej im. Wandy Szuman.

To placówka z ponad trzydziestoletnią tradycją. Początkowo bazowała wolontariacie studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, stopniowo nabierała ona kształtu instytucjonalnego. Niezależnie jednak od formalnych uwarunkowań, zawsze celem działania Pracowni było towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością w ich drodze i stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym w pełni będą mogły rozwinąć swoją osobowość. Pomocą w odkrywaniu siebie są twórcze działania: różne formy zajęć plastycznych (rzeźba, grafika, malarstwo, kolaż), muzycznych, teatralnych i krawieckich. Ale twórczość rozumiemy znacznie szerzej. Jest nią odkrywanie siebie, poznawanie swoich potrzeb, nabywanie nowych umiejętności. Dlatego twórczość odnajdujemy również w codziennych czynnościach: przygotowaniu sałatki, sprzątaniu, robieniu zakupów. Do samodzielności w wykonywaniu tych prostych zadań wdrażamy uczestników naszych zajęć. Najważniejsze jednak jest dla nas stworzenie atmosfery pełnej akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, bo tylko wtedy – jesteśmy o tym przekonani i mamy na to liczne przykłady – drugi człowiek może pokazać nam całe swoje bogactwo.
Obecnie w ciągu roku Pracownia obejmuje wsparciem 37 osób  z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami psychicznymi, organizuje cyklicznie  konkurs plastyczny dla ośrodków wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w którym uczestniczy ponad 100 osób niepełnosprawnych.
Jako jeden z nielicznych ośrodków od ponad 30 lat organizujemy wypoczynek letni dla osób niepełnosprawnych.

Szukasz swojego miejsca? Zapraszamy !

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”

Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu

Szosa Chełmińska 254/258 ,  87- 100 Toruń

tel.  (56) 650 90 59

mail: sds.prton@gmail.com

Warunki przyjęcia:

  1. Najpierw zapraszamy do nas, aby zobaczyć ośrodek –  osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Kierownikiem lub innym pracownikiem Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne). Możemy przyjmować dorosłe osoby niepełnosprawne z Torunia.
  2. Następny krok to napisanie prośby  o przyjęcie i wizyta u lekarza, w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach  
  3. Potrzebna jest kopia orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli  kandydat takie posiada.
  4. Do domu kandydata na uczestnika przychodzi nasz  pracownik socjalny na wywiad środowiskowy, w celu ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Domu. Odpłatność ustalona jest przez Ministra – to 5% od dochodu w rodzinie.
  5. Zebrane dokumenty składamy do MOPR przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c w Toruniu  i po rozpatrzeniu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje Decyzję o przyznaniu miejsca w naszym ŚDS

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy dzwonić pod nr tel. 56 650 90 59