Oświadczenie duszpasterzy toruńskich

Duszpasterze diecezji toruńskiej, zgromadzeni na spotkaniu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wyrażają solidarność z nowym Metropolitą Warszawskim, Arcybiskupem Stanisławem Wielgusem, który w ostatnich dniach został zaatakowany bezpodstawnie i brutalnie przez „Gazetę Polską”.

Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów terroryzmu medialnego, a także głęboki niepokój z faktu odnotowanego na łamach prasy, że „pewna kategoria dziennikarzy przekształciła się w szwadrony śmierci cywilnej”.

Kierując słowa uznania dla tych dziennikarzy, którzy rzetelnie i odpowiedzialnie wykonują swoje zadania społeczne, zwracamy się do nich z apelem, by odważnie występowali w obronie godności i praw człowieka, gdziekolwiek są naruszane.

Toruń, 22 grudnia 2006 r.

(Podpisali: Bp. Andrzej Suski, Bp. Józef Szamocki i 46 duszpasterzy toruńskich)