PONIEDZIAŁEK – 19.02.2024r. Św. Konrad z Piacenzy, pustelnik.

INTENCJE MSZALNE 19.02.2024r. – 25.02.2024r.

7.00 + Za Kazimierza Dominiak.

8.30 + Za Zofię i Zygmunta Kepa.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 19.

18.00 + Za Czesława Gulczyńskiego w 1 r. śmierci.

WTOREK – 20.02.2024r. Święci Hiacynta i Franciszek Marto.

7.00 + Za Helenę i Franciszka Durbacz.

8.30 + Za Jerzego Górnego w 8 r. śmierci oraz zmarłych z rodziny Górnych i Bieńkowskich.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 20.

ŚRODA – 21.08.2024r. Św. Piotr Damiani, biskup i doktor Kościoła.

7.00 + Za Łukasza Wilamowskiego w intencji od cioci Haliny.

8.30 + Za Janinę Gielarowską i zmarłych z rodziny.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 21.

CZWARTEK – 22.02.2024r. Święto Katedry św. Piotra.

7.00 + Za Łukasza Wilamowskiego w intencji od Sylwii z Krystianem i Radka z Anią.

8.30 + Za Edwarda Grubskiego, Aleksandra, Leszka i Bogumiłę Piskorskich oraz rodziców z obojga stron.

8.30 + Za Józefa Rzeszut w intencji od Zofii Dębiec.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 22.

PIĄTEK – 23.02.2024r. Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski, męczennik.

7.00 + Za Marka Kopińskiego w intencji od Lusi i Wiesława.

8.30 Za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencji dusz w czyśćcu cierpiących o nawrócenie grzeszników.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 23.

SOBOTA – 24.02.2024r. Św. Polikarp, biskup i męczennik.

7.00 + Za Wiesławę Działdowską – intencja popogrzebowa.

8.30 + Za Andrzeja Jemiołę w 5 r. śmierci oraz rodziców Jemioła.

18.00 + Za Czesława Banaszka i Wandę.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 24.

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.2024r. 

7.30 + Za Natalię i Zygmunta Wiśniewskich, Reginę i Stefana Jurkiewicz oraz zmarłych z rodziny.

7.30 + Za Stanisławę i Jana Antczak.

9.00 + Za Zofię Mądraszewską w intencji popogrzebowej, Maksymiliana, Romualda Mądraszewskich i Helenę Lisewską.

9.00 + Za Urszulę Nowakowską, Leona i Martę Tomasik, Leonarda Tomasik.

10.30 + Za Władysławę, Edwinę, Jana Gruszczyńskich, Anielę i Czesława Zielińskich.

10.30 DPS – + Za Aleksandra Kolesińskiego w 15 r. śmierci i Władysławę Lamparską.

12.00 Dziękczynno-błagalna z okazji 40 urodzin Anny.

12.00 + Za Andrzeja Nass w 6 r. śmierci i zmarłych z rodziny Rutkowskich, Włodek i Nass.

13.30 + Za Juliana Jabłońskiego i zmarłych z rodziny.

18.00 + Za Monikę Matelską w 6 r. śmierci.

18.00 + Za Alicję Wojnar – greg. 25.