PROGRAM  WIELKIEGO  TYGODNIA  2021

WIELKI  CZWARTEK  WIECZERZY  PAŃSKIEJ

17.45  Wprowadzenie do Triduum Paschalnego

18.00  Liturgia Wieczerzy Pańskiej 

           Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00 /w kaplicy/

WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ

7.30  Rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu 

/w kaplicy/

  8.00  Brewiarz: Godzina Czytań i Jutrznia

12.00  Brewiarz: Modlitwa południowa

17.30  Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia

17.45  Katecheza wprowadzająca w tajemnicę Wielkiego Piątku

18.00  Liturgia Męki Pańskiej 

Czuwanie przy Grobie Pańskim do godz. 24.00

WIELKA  SOBOTA  WIGILII  PASCHALNEJ 

7.30  Rozpoczęcie całodziennej  Adoracji Najświętszego Sakramentu 

 przy Grobie Pańskim  /w kościele/

  8.00  Brewiarz: Godzina Czytań i Jutrznia

12.00  Brewiarz: Modlitwa południowa, 

17.00  Brewiarz: Nieszpory 

19.45  Katecheza wprowadzająca w liturgię Wigilii Paschalnej

20.00  Liturgia Paschalna (na liturgię przynosimy świece z okapami)

Święcenie pokarmów:  od  10.00 – 16.00 (co pół godziny – przed kościołem)

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

Msze Święte w kościele o godz.: 6.00,  9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00, 

13.00 (na Barbarce), 10.30 (Dom Pomocy Społecznej). 

SPOWIEDŹ  ŚW. W  WIELKIM  TYGODNIU 

– od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy w czasie Mszy św.                                    

    o godz. 7.00, 8.00-8.30 oraz w godz. 17.00 – 18.00 /lub do ostatniego penitenta/

–   Wielki Czwartek – nie spowiadamy

–  Wielki Piątek od godz. 21.00 do 23.00 /lub do ostatniego penitenta/

–   w Wielką Sobotę od 10.00 do 16.00.