PROGRAM WIZYTACJI

PROGRAM  WIZYTACJI  KANONICZNEJ

W  PARAFII   ŚW.  ANTONIEGO W  TORUNIU

Wizytacji dokona ks. bp Józef Szamocki

 

Sobota 21 marca 2015 r

 

Godz. 11.00  Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Szamockiego z udziałem księży z dekanatu, rozpoczęcie wizytacji

Godz. 13.45  Odwiedziny niektórych chorych

Godz. 15.00  Cmentarz Parafialny,  Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji zmarłych parafian

Godz. 15.30  Odwiedziny Kaplicy na Barbarce i przedstawienie planów dalszych inwestycji

Godz. 16.30  Spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza

Godz. 16.30  Spotkanie z Radami Parafialnymi

Godz. 18.00  Msza św. z kazaniem ks. bpa Józefa Szamockiego

Godz. 19.30  Wieczernik:  Misterium Pasyjne „Ślad losu” i katecheza ks. bpa Józefa Szamockiego

 

Niedziela 22 marca 2015 roku

 

Godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 /z błogosławieństwem dzieci/ 13.30 

– Msze św. z kazaniami ks. bpa Józefa Szamockiego

Godz. 15.30  Wizyta u Księży Salezjanów

Godz. 17.00  Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym

Godz. 18.00  Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

/młodzież parafialna z Gimnazjum nr 9 i Zespołu Szkół Muzycznych

 

Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia 2015 roku

 

Godz. 11.00 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej /przewodniczy ks. bp Józef Szamocki/ i odwiedziny chorych

 

Niedziela 21 czerwca 2015 roku

 

Godz. 13.00 Msza św. w kaplicy na Barbarce /przewodniczy ks. bp Józef Szamocki/