Przyjęcie ministrantów

W niedzielę 1 października w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 11.30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Czterech chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało dopuszczonych do służby liturgicznej. Na wstępie ceremonii przyjęcia Ks. Proboszcz Wojciech Miszewski poprzez odpowiednio zadawane pytania upewnił się, że kandydaci są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków. Następnie opiekun ks. Piotr Klein przedstawił wspólnocie parafialnej tych, co mają być ustanowieni ministrantami: Rafała Murawskiego, Wojciecha Sipaka, Filipa Lewandowskiego oraz Bartosza Właśniewskiego. Ks. Proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa oraz poświęcił stroje ministranckie. Starsi ministranci pomogli swoim młodszym kolegom przy ubieraniu komży oraz kołnierza na znak przynależności do służby ministranckiej. Na zakończenie nowo przyjęci ministranci złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać święte czynności ministranckie pobożnie, gorliwie i radośnie. Promowani ministranci wykonywali wszystkie funkcje liturgiczne podczas sprawowanej Eucharystii. Uroczystość zakończono wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Warto też dodać, że nasi ministranci w tym sezonie brali udział z powodzeniem w diecezjalnych rozgrywkach piłki nożnej służby liturgicznej zdobywając 1. miejsce. Gratulujemy!!!

Pragnieniem naszym jest, żeby grono ministrantów i lektorów w naszej parafii ciągle się powiększało, dlatego zachęcamy chłopców, aby z ochotą i radością podjęli obowiązki służby przy ołtarzu.

Chłopców, którzy pragną włączyć się do służby Bożej zapraszamy na spotkania w każdą sobotę o godz. 11.00. Czekamy na Was!

Ks. Piotr Klein