Przyjęcie ministrantów

W niedzielę 11 września podczas Mszy św. o godz. 11.30 byliśmy świadkami pięknej uroczystości. Czterech chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało dopuszczonych do służby liturgicznej. Na wstępie ceremonii przyjęcia Ks. Proboszcz Wojciech Miszewski poprzez odpowiednio zadawane pytania upewnił się, że kandydaci są świadomi wielkiej godności ministranta i jego obowiązków. Następnie opiekun ks. Piotr Klein przedstawił wspólnocie parafialnej tych, co mają być ustanowieni ministrantami: Mateusza Liszczyńskiego z kl. III, Szymona Winiarskiego z kl. III, Marka Jurkiewicza z kl. IV oraz Szymona Karpińskiego z kl. V. Ks. Proboszcz odmówił modlitwę błogosławieństwa oraz poświęcił stroje mnistranckie. Lektorzy pomogli swoim młodszym kolegom przy ubieraniu komży oraz kołnierza na znak przynależności do służby mnistranckiej. Na zakończenie nowo przyjęci ministranci złożyli ślubowanie przyrzekając wypełniać święte czynności ministranckie pobożnie, gorliwie i radośnie. Chłopcy otrzymali też w darze książkę opisującą męczeńską drogę bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który ma być szczególnym patronem służby liturgicznej w pobożnym i gorliwym wypełnianiu funkcji ministranta. Warto też dodać, że nasi ministranci i lektorzy biorą udział z powodzeniem w rozgrywkach piłki nożnej służby liturgicznej dekanatów toruńskich.

Pragnieniem naszym jest, żeby grono ministrantów i lektorów w naszej parafii ciągle się powiększało, dlatego zachęcamy chłopców, aby z ochotą i radością podjęli obowiązki służby przy ołtarzu.

Chłopców, którzy pragną włączyć się do służby Bożej zapraszamy na spotkania w każdą sobotę o godz. 11.00. Czekamy na Was!

Ks. Piotr Klein