PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

W sobotę 25.01 po Mszy Św. o godzinie 18 miały miejsce przyrzeczenia harcerskie. Cztery ochotniczki, które postanowiły włączyć się do Federacji Skautingu Europejskiego złożyły swoje przyrzeczenia. W obecności sztandaru, skautów i ks. Wojciecha Miszewskiego ochotniczki przyjęły błogosławieństwo i przyrzekały na swój honor „całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego”. Droga każdego harcerza i harcerki nie jest prosta i przyjemna. Często trzeba stawać przed zadaniami wręcz niemożliwymi do wykonania, lecz późniejsza satysfakcja z nabytych umiejętności jest niemożliwa do opisania. Od momentu przyrzeczenia przewodniczki mogą nosić krzyż na berecie i czerwoną chustę na znak przynależności do ogniska. Przyrzeczenie dla każdego harcerza jest niezapomnianym wydarzeniem i początkiem drogi bez końca.