Rada duszpasterska

WTOREK 9 MARCA 2010 R.

Wiosenne spotkanie Rady Duszpasterskiej naszej parafii odbyło się we wtorek 9 marca 2010 r. Uczestniczyło w nim 16 naszych parafian. Spotkanie poprzedziła wspólna modlitwa i przedstawienie zagadnień i problemów z poprzedniego jesiennego spotkania, które miało miejsce 8 września 2009 r.

Na początku, w skrócie ks. prob. Wojciech Miszewski przedstawił informację o planach i inwestycjach w tym roku.

Następnie zebrani podsumowali dotychczasowe działania. Podkreślono, że udało się doprowadzić do wzrostu ilości wiernych na Mszy św. o godz. 12.00 zwłaszcza dzięki regularnym występom naszej parafialnej scholi dziecięcej oraz klimatowi tych Mszy św. dostosowanych do możliwości poznawczych dzieci. Bardzo dobrze rozwija się liturgiczna służba ołtarza oraz działa chór. Ostatnie miesiące również zaowocowałaby powstaniem dwóch nowych wspólnot: Margerytek – modlących się za kapłanów oraz Grupy Modlitwy Ojca Pio. Obydwie grupy mają swoje regularne spotkania miesięczne.

Bardzo dobrze działa nasza świetlica „Antoninek”, prowadzona przez Akcję Katolicką, a bardzo ofiarnie kierowana przez p. Elżbietę Cichon. Pani Kierownik mówiła o nowych projektach, które mają m. in. dotrzeć do osób z rozmaitymi uzależnieniami. Jest to wyjście do człowieka, potrzebującego wsparcia innych. Sprawdza się Poradnia Rodzinna, która w ostatnich miesiącach udzieliła 126 profesjonalnych konsultacji psychologicznych. Od miesięcy także nieprzerwanie działa klub Al Anon dla współmałżonków osób uzależnionych od alkoholu. W kolejnych planach jest powstanie nowego projektu Al Atim dla dzieci, których rodzice są uzależnieni. Będzie to nowość w Toruniu. W tym roku zaplanowano także sprawdzone działania Akcji Katolickiej: kolonie letnie dla dzieci oraz świąteczne paczki dla najuboższych.

Podsumowując pozytywne działania jednocześnie wskazano na niedostateczne propozycje skierowane do młodzieży. Jedną z prób będzie zaproszenie młodzieży po bierzmowaniu na cotygodniową, regularną formację młodzieży. Kontynuowane będą także wypracowane w ciągu ostatnich dwóch lat działania związane z przygotowaniem młodzieży do bierzmowania. Odnowa w Duchu Świętym przeprowadzi kolejne seminarium oraz czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, a ruch obrony życia Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Wśród najbliższych ważnych wydarzeń będzie: bierzmowanie, koncert wielkopostny Stabat mater G. Pergolesiego, droga krzyżowa ulicami parafii, festyn parafialny oraz kolejna propozycja formacyjna, jaką będą katechezy neokatechumenalne.

Bezwzględnie najważniejszym wydarzeniem tego roku będzie wizyta ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i poświęcenie pomnika „Błogosławieni miłosierni”.

Ustalono także, że kolejne spotkania grup odpowiedzialnych będą niezależne, a zebranie całej Rady odbędzie się w czasie jesiennej wizytacji biskupiej.