Rada gospodarcza

środa 4 października 2006 r. godz. 19.00

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie odczytano protokół z poprzedniego spotkania Rady Gospodarczej parafii. W obecnym spotkaniu uczestniczyło 20 radnych według załączonej listy obecności. Podkreślono, że zgodnie ze statutami rad parafialnych spotkania powinny odbywać się raz na pół roku.

Ksiądz Proboszcz zapoznał radnych z aktualnymi sprawami inwestycyjnymi parafii. Podkreślono, że ten rok był przeznaczony głównie na spłacenie zobowiązań płynących z inwestycji ubiegłorocznych oraz dużych kosztów ogrzewania. mimo to udało się zrobić kilka istotnych inwestycji m.in. demontaż starych budynków, w których znajdowała się świetlica Antoninek i przygotowanie w podziemiach domu parafialnego nowej siedziby dla świetlicy, zakup nowego wyposażenia do świetlicy, zakup mosiężnych elementów wyposażenia kościoła, zmiana instalacji olejowej na gazową i nowe kropielnice. W trakcie załatwiania jest także sprawa ogrodzenia naszego cmentarza. Zostały już zamówione metalowe elementy ogrodzenia.

Ksiądz Proboszcz podkreślił, że udało się spłacić zobowiązania względem firm wykonujących poprzednie inwestycje. W dużej części udało się załatwić sprawy omawiane w czasie spotkania marcowego rady gospodarczej.

Parafia ciągle jeszcze ma do wykonania wiele istotnych inwestycji. Dobrą okazją będzie rok 2007, w którym przypada 70. rocznica istnienia parafii. Planowana jest wtedy znowu dodatkowa ofiara, tym razem na cele na zewnątrz kościoła. Poprzednie zbiórki były dużym sukcesem, każda z nich przyniosła po ok. 100 tys. zł, co pozwoliło tak bardzo przyspieszyć inwestycje. Wśród przyszłorocznych planów są przede wszystkim: elewacja świątyni i uporządkowanie terenu na zewnątrz, zwłaszcza za kościołem, dalsze prace nad oświetleniem, dokończenie prac na cmentarzu, jest także bardzo dobra koncepcja Drogi Krzyżowej wewnątrz kościoła, autorstwa toruńskiego artysty Zbigniewa Nikielewicza. Z tyłu kościoła zaplanowano także wybudowanie stałych garaży oraz placu spotkań miedzy garażami a plebanią. Istnieje także konieczność naprawy dachu na kościele.

Ksiądz Proboszcz przedstawił także postęp prac związanych z odzyskaniem zabytkowych figur św. Barbary, a eksponowanych w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. W tej sprawie został wystosowany kolejny list do Biskupa Pelplińskiego..

Przedstawiciele Rady podzielili się spostrzeżeniami co do wykonanych prac inwestycyjnych i brali udział w dyskusji na temat kolejnych inwestycji. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem nowej siedziby Antoninka.