NASZA PARAFIA WŁĄCZA SIĘ W PROGRAM CARITAS – RODZINA RODZINIE I WSPIERAMY RODZINY Z SYRII

Obecna sytuacja w Syrii

Wojna wkroczyła już w swój ósmy rok trwania. Siły rządowe odzyskały większość terenów Syrii, jednak nadal ścierają się z grupami rebelianckimi, co uniemożliwia stabilizację w kraju.

  • W Syrii pomocy humanitarnej niezmiennie od 2016 roku potrzebuje 13 milionów osób, z czego ta pomoc nadal nie dociera do 8 milionów
  • Przed wojną w Syrii mieszkało 1,2 miliona chrześcijan. Dziś już tylko 450 tysięcy
  • 69% Syryjczyków żyje w skrajnym ubóstwie – tj. za mniej niż 1,9$ dziennie
  • 2,1 miliona dzieci nie chodzi do szkoły (36% wszystkich dzieci w wieku szkolnym)

Obecna sytuacja w Aleppo

Pod koniec 2016 roku linia frontu przesunęła się poza miasto, dzięki czemu znacząco poprawiła się sytuacja bezpieczeństwa. Wojna jednak nie zbliża się ku końcowi, na Syrię nadal nałożone są sankcje, utrudnione jest podróżowanie po kraju. Rodziny stoją przed ogromnym wyzwaniem odzyskania straconych lat nauki swoich dzieci, odbudowania szpitali i miejsc pracy. Sytuacja wielu z nich nadal pozostaje dramatyczna. Rodziny nadal potrzebują pomocy doraźnej.

Projekty Caritas Polska w Syrii

Od stycznia 2018 roku Caritas Polska nawiązała współpracę z ośrodkiem Hope Center w Aleppo, aby rozszerzyć zakres pomocy niesionej w Aleppo. Poza kontynuacją programu Rodzina Rodzinie rozpoczęto szereg inicjatyw o charakterze rozwojowym i duszpasterskim. Dzięki temu wsparciu część potrzebujących może rozpocząć żmudną drogę usamodzielniania się od pomocy z zewnątrz.

Program Rodzina Rodzinie

Program Rodzina Rodzinie jest największym programem humanitarnym prowadzonym przez Caritas Polska. Przy jego realizacji współpracuje z partnerami lokalnymi w Aleppo w Syrii. Program „Rodzina rodzinie” jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, jakie wygłosił przed rozpoczęciem roku miłosierdzia we wrześniu 2015 r.: „Kieruję apel do parafii, wspólnot zakonnych, do klasztorów i sanktuariów w całej Europie o konkretne wyrażenie Ewangelii i przyjęcie po jednej rodzinie uchodźców”.

Zrzesza on ponad 10 000 darczyńców decydujących się na konkretną pomoc finansową dla rodzin. Od początku trwania Programu udało się wesprzeć 8700 rodzin. Ze względu na malejące zainteresowanie sytuacją w Syrii, niektóre rodziny nie mogą dalej otrzymywać wsparcia, choć ciągle poszukujemy nowych darczyńców…

Dzięki programowi wsparcia uchodźców, każda rodzina, wspólnota, parafia, diecezja czy organizacja może udzielić bezpośredniej pomocy konkretnej poszkodowanej rodzinie – przyjąć ją jako bliską sobie, choć geograficznie odległą. Partnerami projektu są lokalne kościoły, które od początku trwania konfliktu niosły pomoc wiernym we wszystkich wymiarach życia codziennego: pomoc żywnościowa, wsparcie wynajmu i remontu mieszkań zniszczonych przez wojnę, opieka medyczna i wsparcie ludzi starszych, działania edukacyjne dla dzieci.

Ośrodkiem monitorującym pomoc jest Chrześcijańskie Centrum Nadziei (Christian Hope Center) w Aleppo.

W procesie wyboru rodzin do udziału w programie „Rodzina rodzinie”, podobnie jak przy innych działaniach humanitarnych, bierze się pod uwagę skalę potrzeb. Religia nie odgrywa znaczenia. Na Bliskim Wschodzie obecnie wszyscy potrzebują pomocy: chrześcijanie i muzułmanie. Pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują, niezależnie od religii czy pochodzenia etnicznego.

Zweryfikowane listy potrzebujących rodzin Caritas otrzymuje od partnerów na miejscu. To oni mają bezpośredni kontakt z poszkodowanymi, poprzez biura terenowe i pracowników socjalnych poznają ich historie i potrzeby.

Rodzina, którą objęliśmy naszą opieką

Nasza parafia włącza się w tą szlachetną inicjatywę. Na razie naszą opieką przez 6 miesięcy obejmujemy od listopada 2018 roku 1. rodzinę. Każdego miesiąca na konto Caritas Polska wysyłamy 510 zł. W najbliższym czasie chcielibyśmy takim wsparciem objąć kolejne rodziny z Syrii. Na ten cel przeznaczamy m.in. ofiary ze skarbony św. Antoniego. Wszystkich, którzy chcą w tym pomóc zapraszamy do wrzucania ofiar do tej skarbony lub wpłaty na nasze konto. Na stronie Caritas Polska można także takim wsparciem osobiście objąć rodzinę.

Jean Banna i jego żona Mouna

to rodzina, nad którą podjęliśmy nasz patronat.  Mieszkają w Aleppo z dwójką dzieci – 13-letnim Tonim i 5-letnią Marie Rose. Musieli uciekać ze swojego domu do innej dzielnicy miasta z powodu walk i bombardowań. Potrzebują wsparcia finansowego, aby opłacić wynajem mieszkania i wykupić dostęp do prądu z generatorów, który sukcesywnie drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Zapłacenie za wynajem jakiegokolwiek schronienia po ucieczce z własnego domu i za dostęp do prądu w postaci jednej żarówki i skorzystania z pralki kosztuje prawie połowę tego, co udaje im się zarobić. Rodzina otrzymała już półroczną pomoc w ramach „Rodzina rodzinie”, trwa zbiórka na kolejne 6 miesięcy wsparcia.

Opracowanie na podstawie stron Caritas Polska: https://rodzinarodzinie.caritas.pl/