Rok Eucharystii

We wtorek 26 października przypadła rocznica peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Owocem tej peregrynacji miało się stać odnowienie kultu eucharystycznego w parafiach, zwłaszcza odnowienie tradycji Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się tę adorację. Od chwili wystawienia Najśw. Sakramentu po wieczornej Mszy św. przez całą dobę, ani przez chwilę nasza świątynia nie była pusta. Wielu parafian trwało na modlitwie także w godzinach nocnych i porannych.

Pragniemy, by w ciągu tygodnia stworzyć stałą okazję do Adoracji. Po dokończeniu prac w prezbiterium naszego kościoła, w każdy piątek od godz. 15.00 do 17.00 będzie czas wspólnej modlitwy adoracyjnej. Z piękną inicjatywą wystąpili także mężczyźni naszej parafii, którzy w swoim gronie pragną uczcić Jezusa Eucharystycznego w każdy II wtorek miesiąca o godz. 19.45. Na ten temat mówili, kierując swoje zaproszenie do mężczyzn naszej parafii podczas niedzielnych Mszy św. 7 listopada.

Kult Eucharystyczny na pewno będzie bardziej żywy w momencie umieszczenia w naszym kościele Tabernakulum, które powinno się w nim znaleźć jeszcze przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia.