ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT OTOCZENIA KAPLICY NA BARBARCE

W grudniu rozpoczął się długo oczekiwany remont otoczenia naszej kaplicy na Barbarce. Z tej okazji do maja 2016 roku nie odprawiamy tam niedzielnych Mszy św. Prace przygotowawcze trwały dwa lata, konieczne były odpowiednie uzgodnienia i projekty, które musiał zaakceptować Miejski konserwator Zabytków oraz Wydział Architektury UM. Projekt został wykonany przez inż. Andrzeja Ryczka. W pierwszym etapie powstają całkowicie nowe schody i podejście do kaplicy, następnie zostaną ustawione na stałe nowe ławki. Planujemy także wykonanie polowego ołtarza oraz nowego krzyża. Jest nadzieja, że kiedy od maja 2016 roku znowu zaczniemy odprawiać Msze św. przed kaplicą, w samej kaplicy znajdzie się na stałe tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Chcemy, aby kaplica była wtedy otwarta do prywatnej modlitwy także poza czasem odprawiania Mszy św.
Obecne prace finansowo wspiera Urząd Miasta Torunia.

Ks. Wojciech Miszewski